Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej zwrócił uwagę na problem dostępności do placówek oraz specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc.

Jak wskazał Marek Michalak: podstawowym celem działania sądów opiekuńczych jest niesienie pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zabezpieczenie dobra dziecka. W sytuacji zagrożenia dobra dziecka, sąd opiekuńczy może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc. Często również sami rodzice poszukują specjalistycznego wsparcia i poradnictwa w rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się w życiu rodziny. Niejednokrotnie rodziny borykają się ze złożonymi i skomplikowanymi problemami, wymagającymi współpracy pomiędzy różnego rodzaju specjalistami. Tymczasem do Rzecznika docierają sygnały, że brakuje w Polsce placówek oraz specjalistów, do których można byłoby skierować rodzinę. Zdarza się również, że placówki dysponują tylko jednym specjalistą z jednej dziedziny.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, specjalistyczna pomoc świadczona dzieciom i rodzicom, aby była realna i skuteczna, powinna być bezpłatna, dostępna w miejscu zamieszkania rodziny, w możliwie jak najkrótszym terminie, profesjonalna oraz zapewniać dostęp do różnych specjalistów.

Rzecznik zwrócił się do Elżbiety Rafalskiej z prośbą o podjęcie działań na rzecz zapewnienia dzieciom i ich rodzicom realnego dostępu do placówek specjalistycznych oraz kompleksowej specjalistycznej pomocy.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)