Skip to:

Apel Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka o przeprowadzenie kompleksowej oceny istniejących procedur i ich skuteczności w sytuacji podejmowania interwencji Policji w związku ze zgłoszeniami przypadków stosowania przemocy wobec dzieci, spotkał się z pozytywną reakcją resortu.

Ministerstwo podzieliło opinię RPD, że szybka reakcja organów ścigania i podjęcie działań interwencyjnych są kluczowe nie tylko ze względu na zabezpieczenie dowodów w sprawie, ale przede wszystkim z uwagi na konieczność udzielenia pomocy małoletniemu pokrzywdzonemu, w tym oddzielenia go od sprawcy przemocy.

- Uwzględniając przedstawione przez Pana Rzecznika postulaty Komenda Główna Policji skieruje do komendantów wojewódzkich oraz Komendanta Stołecznego Policji pismo dotyczące konieczności dokonywania wieloaspektowej oceny okoliczności wskazujących na możliwość zaistnienia przemocy wobec dziecka – czytamy w odpowiedzi.

Rzecznik zwracał uwagę na konieczność udoskonalenia istniejących procedur w zakresie oceny stanu zdrowia dziecka w trakcie policyjnej interwencji, w szczególności pod kątem weryfikacji występujących u dziecka obrażeń ciała. W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RPD apelował też o szkolenia funkcjonariuszy Policji do pracy z dzieckiem – ofiarą przemocy, oraz wykorzystanie potencjału dzielnicowych w zakresie pomocy rodzinom, w których istnieje zagrożenie przemocą bądź ta przemoc wystąpiła. Jak podkreśla RPD szybkie podejmowanie działań w sprawach, gdzie pokrzywdzonym jest dziecko, odgrywa szczególne znaczenie w świetle znowelizowanego Kodeksu karnego, który wprowadza m.in. obowiązek prawny reagowania na przemoc wobec najmłodszych, osób słabszych i nieporadnych życiowo. 

Czytaj także: RPD i MSW przypominają policji, jak traktować dzieci podczas interwencji 

Przypomnijmy: w 2014 roku MSW realizując postulaty Rzecznika Praw Dziecka wypracowało „Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka”, stanowiące usystematyzowane, praktyczne wskazówki dla funkcjonariuszy Policji w sytuacji podejmowania działań, w których obecne jest dziecko.

Poszczególne punkty, wymienione na plakacie, wskazują na konieczność zabezpieczenia w jak najlepszy sposób interesów dziecka oraz zapewnienia mu właściwej opieki i poczucia bezpieczeństwa na każdym etapie postępowania.

Dokument powstał w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”, we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Prokuraturą Generalną oraz Komendą Główną Policji. Zalecenia w formie plakatu zostały przekazane do wszystkich jednostek Policji w całym kraju.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (PDF)

Odpowiedź MSWiA (PDF)