Skip to:

Wymiana doświadczeń związanych z systemem opieki nad dziećmi i młodzieżą była głównym tematem spotkania Irwina Elmana – Rzecznika Praw Dzieci i Młodzieży największej kanadyjskiej prowincji Ontario z polskim RPD Markiem Michalakiem. Obaj Rzecznicy rozmawiali nie tylko o zakresie kompetencji i działań polskiego rzecznika, ale także o tym jak ważna jest partycypacja dzieci w życiu publicznym.

Marek Michalak nakreślił też gościowi ramy funkcjonowania Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Rozmowa o dziecięcych sprawach nie mogła się obyć bez wspomnień i refleksji dotyczących postaci i działalności Janusza Korczaka. - Stary Doktor pisał wprost, że nie należy mówić do dzieci, a rozmawiać z nimi – podkreślił Marek Michalak. Irvan Elman podczas swojego wykładu na III Międzynarodowym Kongresie Praw Dziecka odniesie się właśnie do inspirującej też współcześnie teorii i praktyki Janusza Korczaka.