Skip to:

Nim rozpocznie się III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka i VIII Konferencja Korczakowska Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka Batia Gilad i gość honorowy Kongresu – Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci Marta Santos Pais w asyście nauczycieli szkół i placówek noszących imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, złożyli wieniec pod pomnikiem Janusza Korczaka, oddając hołd pierwszemu nieformalnemu rzecznikowi praw dziecka.

- Stary Doktor zobaczył człowieka w dziecku, to on domagał się podmiotowego traktowania dzieci, to w dużej mierze dzięki niemu powstała Konwencja o prawach dziecka, najważniejszy międzynarodowy dokument stanowiący o prawach dziecka – mówi Marek Michalak.

Marta Santos Pais w towarzystwie Marka Michalaka i Batii Gilad – Przewodniczącej Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka 12 września odwiedziła także grób Ireny Sendlerowej na Powązkach.

Kongres rozpocznie się 13 września w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uroczystością nadania przez Akademię doktoratu honoris causa Pani Marcie Santos Pais. Następujące później debaty i zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Partnerami wydarzenia są: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Program obejmuje sesje plenarne i warsztaty, prowadzone przez ponad osiemdziesięciu specjalistów.

 

Czytaj także:

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej