Skip to:

27 września 2017 roku zakończył prace Zespół ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej. Przekazał na ręce Rzecznika Praw Dziecka dokumenty dotyczące standardów wprowadzania do szkół i innych placówek oświatowych mediacji rówieśniczej i szkolnej, standardy prowadzenia mediacji rówieśniczej i szkolnej oraz Kodeks Etyki Mediatora Rówieśniczego i Kodeks Etyki Mediatora Szkolnego.

Nad zagadnieniem pracowali wybitni eksperci w dziedzinie mediacji, prawa i psychologii:

•         dr Zbigniew Czwartosz – mediator, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel akademicki SWPS

•         Iwona Klein – dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku

•         Jolanta Kucharzak – radca prawny, Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych,

•         Iwona Osiecka – psycholog w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach

•         Elżbieta Popławska-Dobiejewska – mediator, emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławkiej, Dolnośląski Ośrodek Mediacji we Wrocławiu

•         Eleonora Porębiak – Tymecka – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

•         Agnieszka Rękas – sędzia w stanie spoczynku, Główny Konsultant ds. Prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

•         Katarzyna Stryjek – mediator, Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku

•         Elżbieta Żuchowska-Czwartosz – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego oraz SWPS.

Mediacja rówieśnicza to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania problemów zwaśnionych uczniów w obecności bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, posiadających odpowiednie przygotowanie do tego zadania. Mediacja szkolna opiera się na podobnym mechanizmie. Zawsze przynosi korzyści: indywidualne dla ich adresatów oraz pośrednie na poziomie zmian w instytucji szkoły, wpływu na kulturę radzenia sobie z konfliktami i pozytywne relacje pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami w sytuacji sporu.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gorąco podziękował wszystkim członkom Zespołu za rok ciężkiej społecznej pracy, włożonej w przygotowanie rozwiązań, które będą służyły uczniom w całej Polsce.

Podsumowanie pracy Zespołu było też wyjątkową okazja do szczególnego wyróżnienia i podziękowania za pracę dla dzieci dr Elżbiety Popławskiej-Dobiejewskej, którą Rzecznik Praw Dziecka wyróżnił Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.