Skip to:

1 października 2017 r. weszły w życie przepisy, na mocy których będzie można skuteczniej kontrolować sprawców przestępstw seksualnych na szkodę dzieci, którzy opuścili zakład karny. Postulaty o zwiększenie ochrony prawnej dzieci przed przestępczością na tle seksualnym, kierowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministra Sprawiedliwości, znalazły odzwierciedlenie w nowych przepisach.

Jest to niewątpliwie element systemu, który wzmocni ochronę dzieci przed najcięższymi przestępstwami. Żeby skuteczniej chronić dzieci musimy wiedzieć o potencjalnych zagrożeniach wynikających z zamieszkiwania w najbliższym sąsiedztwie osoby z zaburzeniami preferencji seksualnych. Odbyta kara nie oznacza, że problem został rozwiązany, gdyż często sprawcy tego typu przestępstw są „tykającą bombą” i ponownie dopuszczają się najokrutniejszych czynów na dzieciach. Nie możemy biernie czekać aż dojdzie do najgorszego, musimy mieć możliwość skuteczniejszego chronienia dzieci –  przekonuje Marek Michalak.

Dwa rejestry – kto zostanie w nich umieszczony?

Pierwszy z tzw. dostępem ograniczonym adresowany jest dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji zajmujących się działalnością związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem dzieci lub opieką nad nimi. Pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności mają obecnie obowiązek sprawdzać, czy zatrudniane przez nich osoby nie zostały ujęte w rejestrze. Dane o osobach ujętych w rejestrach są udostępniane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Najgroźniejsi przestępcy, poza umieszczeniem ich danych w Rejestrze z dostępem ograniczonym, trafią dodatkowo do rejestru publicznego. Rejestr ten będzie ogólnodostępną platformą informacyjną z danymi najbardziej groźnych sprawców przestępstw, których ofiarami byli małoletni poniżej 15. roku życia lub w niektórych przypadkach małoletni do 18. roku życia.

Mapa przestępczości

Policja na mocy nowych przepisów będzie prowadzić mapę przestępczości na tle seksualnym. Będzie ona dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. Za jej pomocą określane będą miejsca szczególnego zagrożenia tego typu przestępczością.

Obligatoryjny środek karny

Rzecznik Praw Dziecka od lat apelował o wprowadzenie obligatoryjności orzekania środka karnego w postaci zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich  lub określonych zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, leczeniem, edukacją, czy opieką nad dziećmi. Zmienione przepisy Kodeksu karnego uwzględniły propozycje RPD. Od teraz ten środek karny będzie obligatoryjny dla sprawców, którzy popełnili przestępstwo na tle seksualnym na szkodę małoletniego. Sąd orzeka zakaz na czas określony albo dożywotnio. Dotąd orzeczenie o zakazie było jedynie fakultatywne.