Skip to:

Wielokrotne apele Rzecznika Praw Dziecka wskazujące na ważną rolę lekarzy pediatrów w organizacji systemu podstawowej opieki zdrowotnej zostały uwzględnione. Lekarz pediatra pozostanie w POZ oraz zgodnie z autopoprawką do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej będzie leczył dzieci do 18. roku życia, a nie tak jak przewidywał projekt jedynie do 7. roku życia.

Rzecznik Praw Dziecka od lat przekonuje, że specjalistyczna wiedza lekarza pediatry i jego doświadczenie w leczeniu dzieci zapewniają trafną i szybką diagnozę oraz włączenie skutecznych metod leczenia.  

W sprawie zapewnienia opieki pediatrycznej w ramach POZ do ukończenia przez dziecko 18. roku życia RPD apelował  do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu, Ministra Zdrowia, oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.

Lekarz pediatra powinien zawsze być dla dziecka lekarzem pierwszego kontaktu – podkreśla Marek Michalak i wskazuje, że uzasadnienie wniesionej poprawki przywołuje argumenty, które wielokrotnie w swoich wystąpieniach podnosił RPD, tj. podkreśla, że: Pediatra jest gruntownie wyszkolony do opieki nad dzieckiem od 0 do 18. roku życia (…). Pediatra posiada wiedzę zarówno o profilaktyce, niezbędnej dla pracy w POZ, ale również o odrębnościach wieku rozwojowego, które w sposób znaczący różnicują przebieg chorób u dzieci. Z tego względu ukończenie 18. roku życia jako granica sprawowania opieki nad pacjentem przez lekarza pediatrę w POZ odpowiada wiedzy specjalistycznej posiadanej przez te grupę lekarzy. Powyższe znajduje również uzasadnienie w Konwencji o prawach dziecka, która w art. 1 definiuje dziecko jako każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18. lat.

Wcześniej Minister Zdrowia nie podzielił argumentacji Rzecznika Praw Dziecka, jednakże ostatecznie rząd przyjął argumentacje RPD.

 

Czytaj także:

Pediatra dla każdego dziecka!

RPD do MZ: pediatra najważniejszy dla dziecka

Choroby opieki pediatrycznej w ocenie RPD

Świadczenia zdrowotne dla dzieci – czas na zmiany

Prawa dzieci-pacjentów nie mogą być przedmiotem zimnej kalkulacji 

Rzecznik Praw Dziecka popiera „Memorandum w sprawie miejsca specjalistów chorób wewnętrznych i pediatrów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce” 

Pediatra - przynajmniej raz w roku

Dzieci nie mogą czekać...