Skip to:

- Mediacja stanowi narzędzie, które umożliwia realizację pełni praw dzieci, tam gdzie do porozumienia nie mogą dojść dorośli, ale i rówieśnicy. W praktyce, w wielu przypadkach mediacje pozwalają zażegnać konflikt i zminimalizować możliwość naruszenia praw dziecka – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 19 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji.

To święto, które uświadamia, że wiele spraw można rozwiązać bez konieczności wstępowania na drogę sądową i właśnie popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów jest głównym celem Międzynarodowego Dnia Mediacji.

- Prawa dziecka i mediacje mają wspólny mianownik – szacunek. Bez niego trudno o skuteczną realizację praw i porozumienie – przypomina Marek Michalak.

W Biurze RPD niedawno zakończył prace Zespół ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej, który w formie cyklicznych spotkań od października 2016 r. przygotowywał standardy mediacji szkolnej i rówieśniczej, ale także opracowywał m.in. Kodeks Etyki Mediatora Rówieśniczego i Kodeks Etyki Mediatora Szkolnego. Przypomnijmy, że nie będą to pierwsze standardy wypracowane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. W ostatnich latach RPD wraz z ekspertami przygotował wytyczne m.in. w zakresie pobytu dzieci i młodzieży w MOW-ach i MOS-ach, adopcji czy usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej.

Wraz z Dniem Mediacji w naszym kraju z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości odbywa się również Tydzień Mediacji. W obchodach biorą udział sądy, prokuratury, komisariaty policji, ośrodki mediacyjne, kancelarie prawne, poradnie psychologiczne czy placówki oświatowe z całej Polski. Organizowane są dyżury, konferencje, warsztaty o tematyce mediacyjnej czy pikniki rodzinne podczas których można spotkać się z mediatorami i dowiedzieć się najważniejszych informacji dotyczących mediacji. 

 

Czytaj także:

RPD przygotuje standardy mediacji szkolnej i rówieśniczej

Ponownie ws. mediacji rodzinnych i uprowadzeń rodzicielskich

Medal RPD i zakończenie pracy Zespołu mediacyjnego

Prawo dziecka do obojga rodziców – MRPiPS przyjmuje uwagi RPD