Skip to:

23 listopada br. na zaproszenie Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Marek Michalak wystąpił z wykładem dla studentów Uniwersytetu SWPS w Warszawie, w którym przybliżył młodym ludziom organizację, funkcje i zadania Rzecznika Praw Dziecka.

Podczas wykładu Marek Michalak nie tylko omówił zakres kompetencji, obowiązki i uprawnienia, które wynikają z ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, ale przybliżył też studentom specyfikę swojej pracy, opowiedział o podejmowanych interwencjach i najczęściej zgłaszanych problemach, podzielił się także uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka i omówił jak w naszym kraju, noszącym miano Ojczyzny Praw Dziecka, realizowane są idee Starego Doktora.

Jeszcze przed wykładem RPD członkini Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej wygłosiła referat pt.: „Instytucja Rzecznika Praw Dziecka w Polsce i w Anglii”, obejmujący takie zagadnienia jak: instytucja Rzecznika Praw Dziecka jako organ konstytucyjny; warunki, jakie należy spełnić, aby zostać RPD, oraz uprawnienia procesowe, które przysługują RPD.