Skip to:

- Stare porzekadło mówi: „obyś żył w ciekawych czasach”. Pani Profesor Ewa Łętowska, tworząc ten urząd żyła w bardzo ciekawych czasach, nadała mu odpowiedni ton. My dzisiaj też żyjemy w bardzo ciekawych czasach, trudnych czasach, kiedy o prawach obywatelskich – a przypomnę, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka – nie tylko mamy mówić, nie tylko przypominać, ale musimy ciągle o nie walczyć. Musimy ciągle podejmować działania na rzecz ich przestrzegania, na rzecz ich ochrony i obrony – powiedział Marek Michalak podczas Pierwszego Kongresu Praw Obywatelskich, organizowanego przez RPO Adama Bodnara z okazji 30 lat instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.

Rzecznik przypomniał, że niespełna trzy miesiące temu w tej samej sali gościnnego Muzeum POLIN otwierał i zamykał trwający cztery dni  III Kongres Praw Dziecka. I zaznaczył, że przyszły rok będzie Rokiem Ireny Sendlerowej.

Czytaj także:

Pierwszy dzień Konkresu Praw Dziecka

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

- Warto przytoczyć jej ważne słowa – słowa, które bardzo pasują do instytucji rzecznika, pasują do obecnego rzecznika, który realizuje je w praktyce: „Kiedy człowiek tonie, należy podać mu rękę”. Należy przy nim być, należy go wspierać, to będą słowa przyszłego roku – podkreślił Marek Michalak, dziękując Adamowi Bodnarowi za dobrą współpracę i współdziałanie na rzecz także tych najmłodszych obywateli, którzy najbardziej potrzebują wsparcia i pomocy rzeczników.

Prawa człowieka to nie tylko Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To jak respektowane są nasze prawa, rozstrzyga się codziennie w tysiącu sprawach pozornie bardzo specjalistycznych. O tym rozmawiają uczestnicy Kongresu, na który składa się 36 paneli na ważne tematy - od spraw specjalistycznych po ogólne, dotyczące każdego z nas.

Kongres to okazja do poważnych rozmów o Polsce. Odbywa się w przeddzień obchodzonego na całym świecie Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Jubileusz 30 lat Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce to dobry moment, by na chwilę się zatrzymać i zastanowić, jakie nowe wyzwania stoją przed Polakami.

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich 8-9 grudnia 2017 r. – transmisja 

Adam Bodnar, który od września 2015 r. jest siódmym rzecznikiem praw obywatelskich, chcąc uhonorować dorobek Poprzedników zaproponował spotkanie na Pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).

Myśląc o początkach urzędu RPO w Polsce pamiętamy, że dla opozycji demokratycznej w czasach PRL idea praw człowieka była ważna i do niej odwoływali się ludzi walczący o dobro Polski. To dzięki ich naciskowi władze stopniowo ustępowały: najpierw powołując do życia Trybunał Konstytucyjny, potem instytucję ombudsmana, obrońcy praw człowieka – czyli - jak go wtedy nazwano, Rzecznika Praw Obywatelskich – ostatecznie zaś zgadzając się na częściowo wolne wybory 1989 r., które przesądziły o dalszym biegu wypadków. To z naszego modelu instytucji ombudsmana korzystali sąsiedzi Polski tworząc tę instytucję u siebie.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pod kierunkiem prof. Ewy Łętowskiej, pierwszej rzeczniczki praw obywatelskich rozpoczęło działalność 1 stycznia 1988 roku. Od tamtej pory piastowali ten urząd: Tadeusz Zieliński, Adam Zieliński, Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski i Irena Lipowicz.

Czytaj także:

Marta Santos Pais doktorem honoris causa