Skip to:

Konferencja „Od pomagania do interwencji” w Polkowicach, spotkanie wigilijne ze społecznością Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz wizyta w świdnickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” i wręczenie kolejnych Odznak Honorowych za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - to najważniejsze punkty wizyty na Dolnym Śląsku sędzi Agnieszki Rękas, która 18 grudnia 2017 r. reprezentowała Rzecznika Praw Dziecka.

18 grudnia br. w Sali konferencyjnej starostwa polkowickiego odbyła się Konferencja powiatowa ,,Od pomagania do interwencji”, której celem było promowanie właściwych metod w podejmowaniu działań pomocowych i interwencyjnych przez pracowników instytucji i służb, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się pomocą dziecku i rodzinie. Podejmowaniu przez instytucje i służby pracy interdyscyplinarnej, spójnej i jak najbardziej efektywnej na rzecz dziecka i rodziny. Była to też okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Przedstawicieli jednostek, instytucji i służb, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się pomocą na rzecz rodziny i dzieci, czyli pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, psychologów, funkcjonariuszy policji, rodziców zastępczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, członków zespołów interdyscyplinarnych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przedstawicieli służby zdrowia, przywitał starosta Marek Tramś.

Sędzia Agnieszka Rękas w swoim wystąpieniu, w imieniu Rzecznika Praw Dziecka, podjęła temat dotyczący najczęstszych naruszeń praw dziecka w kontekście ochrony prawnej.

Wałbrzyskie, przedświąteczne spotkanie obok wielu życzeń, ciekawego programu artystycznego i wspólnego kolędowania, było także okazją do rozmów o sytuacji najmłodszych i działaniach podejmowanych, by ograniczyć przemoc wobec dzieci. - Światowe badania wskazują, że troje na czworo dzieci na świecie podlega przemocy - fizycznej, psychicznej, seksualnej, nadużyciom i złemu traktowaniu – mówiła sędzia Agnieszka Rękas.

Ostatni punkt wizyty na Dolnym Śląsku to spotkanie z podopiecznymi świdnickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”. Podczas wieczerzy wigilijnej sędzia Agnieszka Rękas wręczyła przyznane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI ludziom wielkiego serca: Zdzisławie Dix, nauczycielce matematyki, oraz Jadwidze i Eugeniuszowi Kępom – właścicielom Cukierni „Kasi”, którzy wspierają dzieci w rozwoju pasji i osładzają każde dziecięce święto.