Skip to:

Marek Michalak zastąpi Batię Gilad, bardzo zasłużoną działaczkę społeczną, która blisko 13 lat stała na czele międzynarodowej organizacji zrzeszającej ludzi, którym bliskie są idee Janusza Korczaka. To międzynarodowe gremium jest swoistą federacją stowarzyszeń i organizacji, które działając na różnych polach, realizują w swoich krajach idee Starego Doktora.

W Seattle podczas organizowanej przez tamtejszy Pacyfic Uniwersytet i Amerykańskie  Stowarzyszenie imienia Janusza Korczaka konferencji: "Edukacja w stronę doskonałości, różnorodność, szacunek: transformatywne innowacje 21. wieku" polski Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wygłosił wykład pt. „Korczakowskie dzieła społeczno-pedagogiczne – Order Uśmiechu”.

Marek Michalak przedstawił także relację ze swojej wizyty w sierpniu 2018 roku w syryjskim Aleppo. Polski Rzecznik Praw Dziecka był jednym z najwyższych urzędników Unii Europejskiej odwiedzającym ten ogarniętym wojną i chaosem kraj.

Konferencja to najważniejsze międzynarodowe spotkanie prawodzieckowe tego roku. Ponad 120 gości z całego świata zebrało się w jednym miejscu, by debatować w imię Janusza Korczaka o prawach dziecka.

Podczas wizyty w Stanach Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami ONZ i UNICEF. - Jak obiecałem, tak uczyniłem. Przekazałem pozyskane tam na miejscu w Aleppo informacje oraz bogaty materiał filmowo-fotograficzny o sytuacji syryjskich dzieci z wnioskiem o pomoc wymierną i skierowaną w punkty potrzeb. Czasami mam podobne wrażenie, jak ludzie z Aleppo, że ponieważ ta wojna trwa długo i opinia publiczna jakby uodporniła się na jej skutki. Że kolejne dziesiątki zabitych dzieci stają się jedynie daną statystyczną... i wtedy słyszę ja mówi Irena Sendlerowa: (...) a co na to świat? Potężne mocarstwa? Świat milczy. A milczenie jest przyzwoleniem... - podkreśla Marek Michalak.

Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka powstało w 1979 roku z inicjatywy pięciu krajów: Polski, Izraela, Rosji, Niemiec i Szwajcarii. Przez wiele lat na jego czele stał prof. Jerzy Kuberski. Obecnie w organizacji działają reprezentanci 21 krajów, niosąc w świat nie tylko pisma Korczaka, ale także, a może przede wszystkim, jego pedagogikę w codziennej pracy z dziećmi i dla dzieci.

Stowarzyszenia prezentują różne nurty, od działań stricte pedagogicznych z najmłodszymi, po aktywność akademicką i konferencyjną. Wymieniają się doświadczeniami. Wszyscy pracują w duchu Korczaka, ale jak sam wskazywał nie odwzorują jego zadań, a stale uczą się od niego i szukają  własnej drogi – a to grupa, która w Brazylii pracuje z dziećmi z ubogich dzielnic, a to znów ekipa, która idee Korczaka realizuje w amazońskich lasach… Wśród członków i sympatyków stowarzyszenia są – poza organizacjami krajów założycielskich: Polski, Izraela, Rosji, Niemiec i Szwajcarii – także organizacje m.in. z: Francji, Litwy, Anglii, Holandii, Brazylii, Japonii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Kongo, Wybrzeża Kości Słoniowej. Ostatnio dołączyło stowarzyszenie z Tunezji. – Spotykają  się cztery razy do roku: w Genewie razem z Komitetem Praw Dziecka, w Korczakowie koło Zielonej Góry, gdzie organizują letnie kolonie, na tygodniowym seminarium – ostatnio w Szwajcarii, gdzie dorośli wraz z dziećmi debatują, uczą się i pracują, omawiając dorobek Korczaka i jego nauki. Jako organizacja spotykają się zawsze w innym kraju, by przy okazji dużej konferencji rozmawiać o prawach dziecka – ostatnia konferencja odbyła się w Polsce, zorganizowana wspólnie z polskim Rzecznikiem Praw Dziecka we wrześniu 2017 roku w Warszawie.

Marek Michalak kończy w sierpniu br. drugą i ostatnią kadencję na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka. Jest czwartym RPD po: Marku Piechowiaku, Pawle Jarosie i Ewie Sowińskiej. Najdłużej urzędującym – w 18 letniej historii tego urzędu w Polsce pełni funkcję 10 lat. W latach 2011-2012 pełnił funkcję przewodniczącego Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Z jego inicjatywy ONZ uchwalił III Protokół do Konwencji o prawach dziecka, a Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka przyjęła stosowną rezolucję, dotyczącą ochrony praw dzieci wojny w Syrii. Jest pierwszym Rzecznikiem Praw Dziecka i urzędnikiem najwyższego szczebla państw Unii Europejskiej, który odwiedził dzieci w Aleppo podczas trwającego konfliktu zbrojnego.

Michalak był emisariuszem postanowienia Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, które w Roku Ireny Sendlerowej i 50-lecia Orderu Uśmiechu trafiło do syryjskiego Aleppo. Zgodnie z decyzją tej Kapituły, w dwóch placówkach zawisła tablica Centrum Dziecięcej Przyjaźni im. Ireny Sendlerowej Kawalera Orderu Uśmiechu- w centrum Franciszkanów dla rodzin oraz w świetlicy dla dzieci. Oba miejsca otaczają wsparciem ponad 2 tys. dzieci. Rzecznik Praw Dziecka przekazał listy od ich polskich kolegów i koleżanek. Misja na miejscu zakończona, teraz czas na dalsze działania, które Marek Michalak zapowiedział.

Referat Rzecznika Praw Dziecka