Skip to:

Z badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w 2018 roku wynika, że społeczna aprobata dla bicia/uderzania dziecka jest nadal niepokojąco wysoka. Aż 43% badanych akceptuje  tzw. klapsy, a blisko jedna czwarta badanych uważa, że lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło.

- Raport  pokazuje niekorzystny sposób myślenia Polaków o dzieciach i o ich wychowaniu, oraz nie najlepszą jakość polskiego rodzicielstwa. Jedna czwarta społeczeństwa aprobuje bicie, a niemal połowa uderzanie dziecka! – mówi Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka

Badania  jednoznacznie wskazują, że w Polsce nadal mamy problem aprobaty  przemocy w wychowaniu, choć odnotować należy z drugiej strony pokazują one także  tendencje  spadkowe. Z roku na rok coraz mniej  Polaków wyraża akceptację różnych zachowań przemocy i kar cielesnych.  Oznacza to dziecięcą rzeczywistość wychowawczą stale jeszcze naznaczoną poniżaniem, bólem i naruszaniem godności dziecka można i zmieniać.   Rozmaite działania podejmowane w tym kierunku powoli przynoszą efekty.

Budowanie świata bezpiecznego dla dzieci wymaga konsekwencji i skoordynowanych działań, dlatego  nadal apeluję do polskiego rządu o przygotowanie i wdrożenie Narodowej Strategii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci – podkreśla RPD Marek Michalak. Coraz więcej Polaków  dyskredytuje kary cielesne, coraz więcej pozytywnie ocenia zakaz bicia dzieci wprowadzony na wniosek Rzecznika Praw Dziecka w 2010 roku.

- Potrzebne są dalsze inicjatywy na rzecz eliminacji przemocy w wychowaniu. Chodzi też o  stworzenie skoordynowanych działań systemowych, działających w i na różne sektory życia społecznego, w których  ulokowane są  czynniki ryzyka  przemocy wobec dzieci.  - mówi  profesor Ewa Jarosz, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Utrzymująca się nadal stosunkowo wysoka aprobata dla stosowania kar cielesnych oraz inne wymiary społecznych postaw wobec przemocy w wychowaniu prowadzą do wniosku, że konieczne jest  stworzenie spójnych rozwiązań, które w różnych sferach takich, jak edukacja, pomoc i wsparcie rodzin, zdrowie psychiczne i ogólne, a nawet zatrudnienie, będą promowały efektywne rozwiązania, minimalizujące czynniki ryzyka stosowania kar cielesnych i innych zachowań przemocy wobec dzieci.

- Dzieci zasługują na podjęcie działań, które służyć będą lepszej ich ochronie przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Potrzebę wdrożenia kompleksowej Narodowej Strategii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci potwierdzają dramatyczne statystyki, które bezsprzecznie wskazują, że problem przemocy nie został wyeliminowany z dziecięcej rzeczywistości. – Podkreśla Rzecznik Praw Dziecka.  – Takie systemowe rozwiązania są rekomendowane przez Europejską Sieć Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) oraz Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci Pani Marty Santos Pais. – dodaje Marek Michalak.

wyniki_0.jpg

Pełna wersja RAPORTU (PDF.) >>>

Prezentacja wybranych wyników RAPORTU (PDF.) >>>