Skip to:

Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem informację, że odszedł Piotr Pawłowski.

Założyciel i Prezes Fundacji INTEGRACJA, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka, wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.

Dobry człowiek, wielki społecznik, działacz na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Uczył nas wszystkich wrażliwości oraz patrzenia bez barier.

Małżonce Ewie i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia.

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka wraz ze współpracownikami