Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Architektem Rozwoju 2018

Instytucja Rzecznika Praw Dziecka została uhonorowana prestiżową nagrodą Architekt Rozwoju, przyznawaną przez United Nations Global Compact Poland. W tegorocznej edycji wyróżniono podmioty, które niezłomnie stoją na straży przestrzegania i ochrony praw człowieka w Polsce.

Odbierający nagrodę Marek Michalak, dziękując za wyróżnienie, podziękował przede wszystkim współpracownikom tworzącym tę instytucję. Podkreślił, że chociaż urząd Rzecznika Praw Dziecka jest stosunkowo młody, to wiele z dotychczas podjętych działań i inicjatyw przyczyniło się do wzmocnienia systemu ochrony praw dziecka w Polsce. Wyraził także zadowolenie, że Biuro RPD znalazło się w znakomitym gronie zdeterminowanych i konsekwentnych w walce o przestrzeganie praw człowieka w Polsce.

Podczas odbywającej się w Warszawie uroczystej Gali UN Day 2018 świętowano także 70. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz uczczono pamięć zmarłego w tym roku byłego Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana. 

Oprócz Rzecznika Praw Dziecka, wśród tegorocznych laureatów znaleźli się również: Rzecznik Praw Obywatelskich, Katolicka Wspólnota Chleb Życia, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszenie Miasta w Internecie i inicjatywa Latarnicy Polski Cyfrowej, Stowarzyszenie Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt ten wspaniale łączy strategiczne cele biznesu z ideą ochrony praw człowieka. Po 18 latach od inauguracji przez Kofi Annana – Sekretarza Generalnego ONZ, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów.

Po raz pierwszy inicjatywa United Nations Global Compact została przedstawiona przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annana w przemówieniu wygłoszonym na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos 31 stycznia 1999 r. Zaapelował on wówczas do przedstawicieli świata biznesu na całym świecie, by poparli, przyjęli i stosowali we wszystkich sferach ich działalności, dziewięć fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego.

Od czasu oficjalnej inauguracji UN Global Compact 26 lipca 2000 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, rozwinęła się wielonarodowa sieć interesariuszy Global Compact. Sieć zbudowana jest z: Rdzenia – Biura UN Global Compact oraz siedmiu agend ONZ:

-        Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization);

-        Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (Office of the High Commissioner for Human Rights);

-        Programu Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska (United Nations Environment Programme);

-        Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme);

-        Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Organizacji Rozwoju Przemysłu ONZ (United Nations Industrial Development Organization);

-        Biura ONZ ds. Kontroli Narkotyków i Zapobiegania Przestępczości (United Nations Office on Drugs and Crime);

-        Podmiot Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women).

(informacje podano za: http://ungc.org.pl/)

Więcej informacji o nagrodzie można przeczytać TUTAJ >>>