Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o informację na temat realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu organizowania, prowadzenia oraz koordynacji i nadzorowania działalności oświatowo-zdrowotnej, kształtującej odpowiednie postawy i zachowania zdrowotne.

- Podjęcie wielopłaszczyznowych działań edukacyjno-informacyjnych pozwoli na upowszechnienie wiedzy o wartości szczepień ochronnych oraz odwrócenie niekorzystnej tendencji rozrostu grupy osób przeciwnych szczepieniom – pisze Marek Michalak w Wystąpieniu Generalnym do dra Jarosława Pinkasa.

Działania Rzecznika Praw Dziecka są m.in. odpowiedzią na obywatelską inicjatywę ustawodawczą wnoszącą projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który przewiduje m.in. odejście od obowiązku szczepień ochronnych i wprowadzenie dobrowolności w ich stosowaniu. Aktualnie toczy się wielopłaszczyznowa i ogólnopolska dyskusja na temat szczepień ochronnych i rozwiązań w tym obszarze, podczas której prezentowane są stanowiska osób niepopierających obecnego systemu. Z ostatniego sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że już 18 % Polaków jest za zniesieniem obowiązku szczepień. Dane przestawiane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz  Główny Inspektorat Sanitarny wskazują, że liczba niezaszczepionych dzieci i młodzieży do 19 roku życia (niezależnie od powodów niezaszczepienia) w ostatnich latach znacznie wzrosła. W 2010 r. odnotowano 3.437 odmów, w 2011 r. – 4.689, w 2012 r. – 5.340, w 2013 r. – 7.248. W 2014 r. zarejestrowano już 12.681 odmów, w 2015 r. – 16.689, w 2016 r. – 23.147, natomiast w 2017 r. było ich już 30.089. Sytuacja ta budzi szczególne zaniepokojenie Rzecznika Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie podkreślał, że wszelkie działania, których konsekwencją byłoby obniżenie wskaźników wyszczepialności dzieci w Polsce są z całą pewnością niekorzystne i zaprzeczają podstawnemu prawu dziecka do ochrony jego zdrowia i życia. Dlatego też Marek Michalak jest przeciwny postulatowi likwidacji obowiązku szczepień ochronnych. Działania w sferze szczepień ochronnych powinny być ukierunkowane przede wszystkim na rozpowszechnianie rzetelnej i naukowo popartej wiedzy o szczepieniach (prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wśród społeczeństwa na temat m.in. szczepień oraz niepożądanych odczynach poszczepiennych – NOP), rzetelne monitorowanie NOP, stały nadzór nad bezpieczeństwem szczepionek, wsparcie zdrowotne osób (w tym dzieci), u których wystąpił NOP.

WYSTĄPIENIE GENERALNE - pełny tekst (PDF.) >>>

Odpowiedź GIS (PDF)