Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się Ministra Zdrowia o informację na temat wyników analizy możliwości wdrożenia zmian w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

- Zmiany proponowane w projekcie Ministerstwa Zdrowia są zasadne i potrzebne, należy bowiem dążyć do osiągnięcia jak najwyższych standardów w każdym obszarze ochrony zdrowia i zmiany kreowane przez Ministerstwo powinny do tego celu zmierzać. Niemniej każda zmiana powinna być poprzedzona rzetelną analizą m.in. dostępnych zasobów czy  warunków, ponieważ zmiany te powinny być realne a czas ich wdrażania dostosowany do możliwości podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie. Chodzi o to, aby nie zaistniały one wyłącznie „na papierze” - bez ich faktycznego funkcjonowania, a w konsekwencji realnej poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. – pisze Marek Michalak w Wystąpieniu Generalnym do Łukasza Szumowskiego.

13 kwietnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Projekt ten zakłada m.in. wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zachowawczym i 0,7 dla oddziałów o profilu zabiegowym oraz określenie wymagań kwalifikacyjnych w wymiarze - równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarek lub położnych o odpowiednich kwalifikacjach.

Termin wejścia w życie zmian dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych wzbudził wśród m.in. części kierowników podmiotów leczniczych prowadzących szpitale sprzeciw, spowodowany przede wszystkim oceną możliwości kadrowych (zbyt mała liczba osób wykonujących zawody pielęgniarek i położonych i jednoczesna konieczność zwiększenia etatów na niektórych oddziałach) i oceną możliwości finansowych (brak środków finansowych na zwiększenie liczby etatów). Ponadto 30 sierpnia br. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związek Powiatów Polskich zaapelowały do Ministra Zdrowia o odroczenie wdrożenia norm do czasu wykształcenia nowych pielęgniarek argumentując, że tylu pielęgniarek, ile wymaga spełnienie norm zatrudnienia, w ogóle nie ma w systemie.

WYSTĄPIENIE GENERALNE - pełny tekst (PDF.) >>>

Odpowiedź MZ (PDF)