Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza nabór na stanowisko pracy w Zespole Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

Zakres Zadań Wykonywanych na Stanowisku Pracy (m.in.):

 • Rozpatrywanie wniosków indywidualnych z obszaru spraw z aspektem międzynarodowym, w tym zwłaszcza z zastosowaniem przepisów Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę i rozporządzeń międzynarodowych dotyczących praw dzieci (Bruksela II bis);

 • Przygotowywanie projektów wystąpień generalnych oraz pism procesowych Rzecznika w wymienionych powyższej obszarach;

 • Udział w rozprawach sądowych i przedstawienie stanowiska Rzecznika Praw Dziecka;

 • Przygotowywanie raportów, analiz i innych opracowań z zakresu realizacji w Polsce międzynarodowych Konwencji związanych z ochroną praw dzieci.;

 • Systematyczne analizowanie orzecznictwa sądów międzynarodowych, w tym ETPC i TSUE oraz sporządzanie okresowych informacji w zakresie istotnych problemów dotyczących praw dziecka;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze;

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka;

 • Znajomość przepisów prawa międzynarodowego z zakresu ochrony praw dziecka;

 • Znajomość procedury cywilnej;

 • Min. 2-letnie doświadczenie.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w występowaniu przed sądami i sporządzaniu pism procesowych w postępowaniach sądowych;

 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z międzynarodową ochroną praw dziecka;

 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego.

 

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@brpd.gov.pl

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi Kandydatami

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016.922 z dnia 2016.06.28)”.