Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 31 grudnia br. do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o podjęcie działań na rzecz rodzin i dzieci, doświadczonych negatywnymi skutkami... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 29 grudnia 2008 r. przedstawił Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi uwagi, dotyczące oceny systemu ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy. Przeprowadzona w Biurze Rzecznika Praw Dziecka analiza dotychczasowych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 22 grudnia br. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemu ustalania przez rady gmin tzw. opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na powszechnie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dokonał analizy regulaminów konkursów przedmiotowych organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na terenie całej Polski. Dowolność regulaminów w zakresie: określenia progu punktowego, ustalenia liczby etapów, możliwości... więcej...
18 grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall, z prośbą o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian w zakresie regulacji prawnych pozwalających na umieszczanie na świadectwach szkolnych oprócz nazwy... więcej...
15 grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w debacie poświęconej przestrzeganiu praw dziecka. Spotkanie pod nazwą "Bicie - środek wychowawczy czy łamanie praw człowieka" przygotowała młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy. W... więcej...
13 grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w 18. edycji akcji charytatywnej "Raut w Arsenale". Organizatorem przedsięwzięcia na rzecz dzieci chorych i potrzebujących wsparcia był Kiwanis Klub Wratislawia. Klub wspiera młode talenty oraz... więcej...
W dniu 13 grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w seminarium FALOCHRON zorganizowanym przez Miasto Wrocław dla organizacji pozarządowych. W spotkaniu honory gospodarza pełnił Pan Dominik Golema - Dyrektor Biura ds. Współpracy z... więcej...
12 grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, spotkał się z grupą młodzieży reprezentującą uczniów zespołu średnich szkół technicznych - Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych - mieszczącego się w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 26. Młodzież zwróciła się... więcej...
11 grudnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas uroczystego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie RP spotkał się z Dalajlamą XIV. Dalajlama XIV, który jest duchowym i politycznym przywódcą narodu tybetańskiego, laureatem Pokojowej Nagrody... więcej...
11 grudnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim. Marszałek Sejmu wykazał duże zainteresowanie działaniami podjętymi przez Rzecznika oraz planami na przyszłość. 19 grudnia br.... więcej...
11 grudnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył wizytę w Ministerstwie Zdrowia, gdzie spotkał się z Wiceministrem Zdrowia - Mariolą Dwornikowską. W rozmowie poruszono wiele tematów dot. profilaktyki i ochrony zdrowia dzieci, m.in. medycyny szkolnej,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, w dniu 10 grudnia 2008 r., rozpoczął cykl spotkań poświęcony problemom zdrowotnym dzieci. Pierwsze z nich dotyczyło dzieci chorych na naczyniaki, mukowiscydozę, hemofilię i Zespół Marfana. Przedstawiciele stowarzyszeń pomagających... więcej...
8 grudnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przebywał we Wrocławiu, gdzie odwiedził dzieci i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 44, pacjentów i lekarzy Kliniki Hematologii Dziecięcej oraz posłów Parlamentu Młodzieży Wrocławia. Dyrekcja, Rada Rodziców i... więcej...
Z okazji obchodzonego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował specjalny list do wszystkich, którzy dobrowolnie i bezinteresownie poświęcają swój wolny czas dla innych. List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do... więcej...
W dniu 4 grudnia 2008 roku, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego, wziął udział w uroczystościach obchodów 60. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 4 grudnia 2008 r. zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o informacje w sprawie wyników zapowiedzianych przez resort działań, mających na celu wyeliminowanie przypadków umieszczania dzieci z domów... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 4 grudnia 2008 r. zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o informacje w sprawie wyników zapowiedzianych przez resort działań, mających na celu wyeliminowanie przypadków umieszczania dzieci z domów... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 3 grudnia 2008 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów, przedstawiając stanowisko w sprawie decyzji Rady Legislacyjnej o nierekomendowaniu do dalszych prac legislacyjnych rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w... więcej...
W dniu 2 grudnia br., pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, odbyła się impreza mikołajkowa dla dzieci z Domu Samotnej Matki z Dzieckiem z Warszawy. Maluchy miały możliwość zapoznaian sie z Rzecznikiem, porozmawiania z nim i wspolnej zabawy. Salon... więcej...

Strony