Skip to:

16 października br. Marek Michalak przedstawił na 19. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Informację Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2007 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z Informacja o... więcej...
15 października br. Marek Michalak spotkał się z Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosławem Dudą. W czasie spotkania szczególną uwagę zwrócono na problem narastającej przemocy wobec najmłodszych, a także dyskutowano o zjawisku '... więcej...
15 października br. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyła się debata na temat planowanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego dzieci. W spotkaniu z udziałem Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall wzięli udział przedstawiciele rodziców,... więcej...
15 października br. Marek Michalak spotkał się z Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosławem Dudą. W czasie spotkania szczególną uwagę zwrócono na problem narastającej przemocy wobec najmłodszych, a także dyskutowano o zjawisku '... więcej...
15 października br. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyła się debata na temat planowanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego dzieci. W spotkaniu z udziałem Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall wzięli udział przedstawiciele rodziców,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony informacjami dotyczącymi problemów z zapewnieniem miejsc zatrzymania dla nieletnich, którzy uciekli z placówek resocjalizacyjnych, wystąpił w dniu 14 października 2008 r. do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie pilnych działań w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości wręczenia zasłużonym nauczycielom odznaczeń państwowych, medali, nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz nadania tytułów honorowych profesorów oświaty. Spotkanie z udziałem Prezesa Rady Ministrów Donalda... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony informacjami dotyczącymi problemów z zapewnieniem miejsc zatrzymania dla nieletnich, którzy uciekli z placówek resocjalizacyjnych, wystąpił w dniu 14 października 2008 r. do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie pilnych działań w... więcej...
13 października br. wizytę w Biurze Rzecznika Praw Dziecka złożył Pan Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Podczas rozmowy z Markiem Michalakiem dyskutowano o współpracy przy ochronie danych osobowych dzieci i młodzieży.
13 października br. wizytę w Biurze Rzecznika Praw Dziecka złożył Pan Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Podczas rozmowy z Markiem Michalakiem dyskutowano o współpracy przy ochronie danych osobowych dzieci i młodzieży.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w 22. Spotkaniu Artystyczno-Towarzyskim i Charytatywnym GRELOWISKO, które odbyło się 10 października br. w Siedlcach. Dochód z aukcji obrazów pn. "Białoruscy Artyści - Polskim Dzieciom" został przeznaczony na wsparcie... więcej...
10 października br. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu z zasłużonymi pedagogami zatrudnionymi w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno... więcej...
10 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w ceremonii inauguracji roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uroczystość połączona była z wręczeniem Księgi... więcej...
10 października br. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu z zasłużonymi pedagogami zatrudnionymi w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno... więcej...
10 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w ceremonii inauguracji roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uroczystość połączona była z wręczeniem Księgi... więcej...
9 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Małżonką Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Panią Marią Kaczyńską. Pani Maria Kaczyńska wykazała ogromne zainteresowanie losem dzieci biednych, niedożywionych, chorych i... więcej...
9 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Małżonką Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Panią Marią Kaczyńską. Pani Maria Kaczyńska wykazała ogromne zainteresowanie losem dzieci biednych, niedożywionych, chorych i... więcej...

Strony