Skip to:

27 sierpnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z byłą Posłanką na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej a obecnie Wiceprzewodniczącą SLD Katarzyną Piekarską. Pani Katarzyna Piekarska przedstawiła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o... więcej...
26 sierpnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. dr hab. Alicją Chybicką, którą zaprosił do grona swoich najbliższych doradców. Celem spotkania było ustalenie zasad ścisłej współpracy i... więcej...
26 sierpnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. dr hab. Alicją Chybicką, którą zaprosił do grona swoich najbliższych doradców. Celem spotkania było ustalenie zasad ścisłej współpracy i... więcej...
21 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Panią Minister Katarzyną Hall, by omówić współpracę swego biura z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W trakcie rozmowy wielokrotnie poruszano temat zbliżającego się rozpoczęcia nowego roku szkolnego -... więcej...
21 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Panią Minister Katarzyną Hall, by omówić współpracę swego biura z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W trakcie rozmowy wielokrotnie poruszano temat zbliżającego się rozpoczęcia nowego roku szkolnego -... więcej...
22.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi. Wystąpienie  
W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną przejściem przez województwa: opolskie, śląskie, łódzkie i podlaskie wichur, których następstwem są ogromne zniszczenia, w dniu 18 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do władz wyżej wymienionych województw z prośbą o... więcej...
W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną przejściem przez województwa: opolskie, śląskie, łódzkie i podlaskie wichur, których następstwem są ogromne zniszczenia, w dniu 18 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do władz wyżej wymienionych województw z prośbą o... więcej...
18.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem Generalnym do Głównego Inspektora Pracy w sprawie wyników kontroli dotyczącej sezonowej pracy dzieci. Wystąpienie
13 sierpnia 2008r. Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, w towarzystwie Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Wiesława Kołaka oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie - Krystyny Górskiej, w ramach wizytacji placówek letniego wypoczynku dla dzieci we współpracy... więcej...
13 sierpnia 2008r. Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, w towarzystwie Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Wiesława Kołaka oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie - Krystyny Górskiej, w ramach wizytacji placówek letniego wypoczynku dla dzieci we współpracy... więcej...
12.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem Generalnym do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Wystąpienie  
12.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem Generalnym do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Wystąpienie  
12.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Komendanta Głównego Policji w sprawie przypadków spożywania alkoholu przez wychowawców w placówkach wypoczynku. Wystąpienie  
11.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania wobec osób skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych. Wystąpienie  
05.08.2008 oraz 07.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem Generalnym do Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dzieci pozostawianych długotrwale w szpitalach. Wystąpienie  
4 sierpnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Zdrowia w sprawie dzieci chorych na hemofilię. Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie możliwości objęcia programem profilaktycznym dzieci... więcej...
04.08.2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dyskryminacji dzieci romskich. Wystąpienie  
tvp.info - "Potrzebna jest praca u podstaw na rzecz dzieci" (28 sierpnia 2012 r.) Jedynka Polskie Radio - "Trucizny nie powinny trafiać do naszych dzieci" (28 sierpnia 2012 r.) Trójka Polskie Radio - "Marek Michalak: nie rozważałem dymisji" (17 sierpnia 2012 r.)
tvp.info - "Potrzebna jest praca u podstaw na rzecz dzieci" (28 sierpnia 2012 r.) Jedynka Polskie Radio - "Trucizny nie powinny trafiać do naszych dzieci" (28 sierpnia 2012 r.) Trójka Polskie Radio - "Marek Michalak: nie rozważałem dymisji" (17 sierpnia 2012 r.)

Strony