Skip to:

W związku z nadchodzącym Sylwestrem i okresem zabaw karnawałowych, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę na odpowiedzialność dorosłych za bezpieczeństwo dzieci w kontekście powszechnie używanych fajerwerków, petard i zimnych ogni. Rzecznik zaapelował też... więcej...
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnie ciepłych, domowo spokojnych i po dziecięcemu - radosnych oraz spełnienia wszelkich marzeń w Nowym 2010 Roku życzy Rzecznik Praw DzieckaMarek Michalak Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnie ciepłych,... więcej...
23 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie problemu wykonalności postanowień sądów pierwszej instancji w przedmiocie powrotu bezprawnie uprowadzonych dzieci do miejsca stałego pobytu.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 23 grudnia 2009 roku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego o informacje na temat projektu likwidacji zakazu łączenia bibliotek z innymi instytucjami. Niepokój Rzecznika Praw Dziecka wzbudziły... więcej...
23 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odpłatności uczniów za wycieczki szkolne. Rzecznik wystąpił w tej sprawie do resortu edukacji już 20 sierpnia, ale odpowiedź nie rozwiała jego wątpliwości.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 22 grudnia w spotkaniu opłatkowym w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci przy ul. Agatowej 10. W spotkaniu wzięli też udział lekarze, rodzice dzieci, objętych pomocą Hospicjum, wolontariusze oraz Burmistrz Dzielnicy... więcej...
22 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Dom Samotnej Matki z Dziećmi na warszawskiej Białołęce. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, dzieci przygotowały specjalne Jasełka. Pośród tematów, związanych ze Świętami, w rozmowie najmłodszych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 21 grudnia 2009 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu, określającym maksymalną długość zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci. Limit okresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku... więcej...
21 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie organizacji leczenia uzdrowiskowego chorych dzieci. Rzecznik Praw Dziecka zaapelował o umożliwienie rodzicom bądź opiekunom prawnym dzieci,... więcej...
21 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odebrał z rąk przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Podczas spotkania harcerze opowiedzieli Rzecznikowi o tradycji przekazywania Światła Pokoju. Marek Michalak otrzymał także... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji nowego serwisu internetowego Sieciaki.pl, która odbyła się 21 grudnia 2009 roku. Sieciaki.pl to multimedialny serwis internetowy, który - łącząc naukę z zabawą - uczy dzieci zasad bezpieczeństwa w sieci.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w IV Gminnym Sejmiku Uczniowskim, który odbył się 18 grudnia 2009 roku w Międzyborzu Sycowskim. Debatę na temat praw i obowiązków dziecka oraz problemu agresji wśród dzieci i młodzieży zorganizował Samorząd Uczniowski... więcej...
17 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem wieczoru wigilijnego, zorganizowanego przez grono pedagogiczne i wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej. Spotkanie rozpoczęło przedstawienie, dotyczące tradycji... więcej...
16 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej, pracującej nad projektami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podkomisja zakończyła na tym posiedzeniu procedowanie nad projektem nowelizacji ustawy... więcej...
Marek Michalak uczestniczył 14 grudnia 2009 roku w obradach VII Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologicznego, które odbyło się w Warszawie pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Sympozjum dotyczyło optymalizacji diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad... więcej...
13 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w świątecznym spotkaniu 500. wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka, zorganizowanym przez Fundację "ORLEN - Dar Serca". Uroczystość w płockim Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego rozpoczęła się... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 12 grudnia 2009 roku z absolwentami Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Studiów Podyplomowych "Prawa i wolności człowieka". Szkoła Praw Człowieka to jeden z najważniejszych programów,... więcej...
12 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej i przedszkola w Międzyborowie. 12 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 11 grudnia 2009 roku z przedstawicielami TAPORI - ruchu przyjaźni między dziećmi z różnych krajów i środowisk. Dzieci z ruchu TAPORI przekazały Rzecznikowi relację ze Światowego Spotkania TAPORI, które na początku... więcej...
10 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z prof. Lidią Brydak - Kierownikiem Krajowego Ośrodka ds. Grypy - w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży w sytuacji masowego wzrostu zachorowań na grypę. 10 grudnia 2009 roku... więcej...

Strony