Skip to:

10 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztofem Brzózką wręczyli nagrody i wyróżnienia laureatom IV Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Bariery w rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej", która odbyła się 10 grudnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Celem konferencji, będącej swoistym podsumowaniem kończącego się Roku Rodzinnej Opieki... więcej...
9 grudnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami resortów edukacji, sprawiedliwości, pracy i polityki społecznej oraz Komendy Głównej Policji. W spotkaniu uczestniczyły również: prof. Wanda Kawalec - Przewodnicząca Komitetu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w debacie "Dzieci Głogowa 900 lat później - perspektywa społeczno-historyczna", która odbyła się 8 grudnia 2009 roku w Głogowie. Uczestnicy debaty - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, prezes Fundacji Rozwoju Dzieci... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w debacie "Dzieci Głogowa 900 lat później - perspektywa społeczno-historyczna", która odbyła się 8 grudnia 2009 roku w Głogowie. Uczestnicy debaty - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, prezes Fundacji Rozwoju Dzieci... więcej...
7 grudnia w Operze Wrocławskiej spotkali się mali pacjenci Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz ich rodzice i przyjaciele. Podczas uroczystości Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał z rąk prof. Alicji Chybickiej Statuetkę "... więcej...
7 grudnia w Operze Wrocławskiej spotkali się mali pacjenci Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz ich rodzice i przyjaciele. Podczas uroczystości Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał z rąk prof. Alicji Chybickiej Statuetkę "... więcej...
6 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem VI Ogólnopolskiego Zjazdu Mikołajów, który odbył się w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Tegoroczne spotkanie zgromadziło przeszło trzy tysiące uczestników. Zgodnie z tradycją, zrobiono im... więcej...
6 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem VI Ogólnopolskiego Zjazdu Mikołajów, który odbył się w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Tegoroczne spotkanie zgromadziło przeszło trzy tysiące uczestników. Zgodnie z tradycją, zrobiono im... więcej...
4 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Telewizji Polskiej S. A. o przedstawienie informacji na temat planów TVP w zakresie produkcji i emisji programów dla dzieci i młodzieży oraz - dotyczących problematyki wychowania - programów dla... więcej...
4 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Telewizji Polskiej S. A. o przedstawienie informacji na temat planów TVP w zakresie produkcji i emisji programów dla dzieci i młodzieży oraz - dotyczących problematyki wychowania - programów dla... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 3 grudnia udział w konferencji, podczas której omawiano stan wdrażania programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży". W zorganizowanej w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie konferencji... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 3 grudnia udział w konferencji, podczas której omawiano stan wdrażania programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży". W zorganizowanej w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie konferencji... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w konferencji "Czekam na rodzinę", która odbyła się 1 grudnia w Wałbrzychu. Marek Michalak uczestniczył także w obchodach rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka oraz Dnia Papieskiego w tamtejszym Zespole Szkół Integracyjnych... więcej...
30 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji "Rodzicielstwo zastępcze - model polski i unijny", zorganizowanej w Rzeszowie przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury rozpoczęła uroczystość wręczenia listów... więcej...
29 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Nisko. Tematem przewodnim spotkań Rzecznika z uczniami, rodzicami i nauczycielami niżańskich szkół - oraz Młodzieżową Radą Miasta - była 20-ta rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Marek Michalak... więcej...
28 listopada 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w wielkopolskich obchodach 20-lecia Konwencji o Prawach Dziecka. Organizatorem obchodów, obok Rzecznika Praw Dziecka, był Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, który w 2009 roku... więcej...
28 listopada 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w wielkopolskich obchodach 20-lecia Konwencji o Prawach Dziecka. Organizatorem obchodów, obok Rzecznika Praw Dziecka, był Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, który w 2009 roku... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Prawa dziecka prawami człowieka - wczoraj - dziś - jutro", która odbyła się 27 listopada w Olsztynie. Głównym tematem konferencji był problem przestrzegania praw najmłodszych. Uczestnicy spotkania -... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Prawa dziecka prawami człowieka - wczoraj - dziś - jutro", która odbyła się 27 listopada w Olsztynie. Głównym tematem konferencji był problem przestrzegania praw najmłodszych. Uczestnicy spotkania -... więcej...

Strony