Skip to:

Marek Michalak zwrócił się 10 lipca do Prezesa Rady Ministrów o zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych dla pełnej realizacji zapisów projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rzecznik jest zaniepokojony informacjami o znacznym... więcej...
9 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z apelem o zwiększenie działań prewencyjnych Policji związanych z ujawnianiem i eliminowaniem spożywania alkoholu i innych środków odurzających przez młodzież w okresie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w finale ogólnopolskiej akcji profilaktycznej "IV Przystanek PaT". Tegoroczne spotkanie odbyło się 9 lipca w Miętnem koło Garwolina. PaT czyli "Profilaktyka a Teatr" to część Banku Dobrych Praktyk - rządowego programu... więcej...
9 lipca 2009 roku Marek Michalak wziął udział w gali finałowej programu "Moja Mała Ojczyzna" i konkursu na plakat z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, odbywających się w ramach Finałów 21. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Impreza odbywa się w dniach... więcej...
9 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z apelem o zwiększenie działań prewencyjnych Policji związanych z ujawnianiem i eliminowaniem spożywania alkoholu i innych środków odurzających przez młodzież w okresie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w finale ogólnopolskiej akcji profilaktycznej "IV Przystanek PaT". Tegoroczne spotkanie odbyło się 9 lipca w Miętnem koło Garwolina. PaT czyli "Profilaktyka a Teatr" to część Banku Dobrych Praktyk - rządowego programu... więcej...
9 lipca 2009 roku Marek Michalak wziął udział w gali finałowej programu "Moja Mała Ojczyzna" i konkursu na plakat z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, odbywających się w ramach Finałów 21. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Impreza odbywa się w dniach... więcej...
W związku z niepokojącymi informacjami prasowymi na temat planowanego zmniejszenia rezerwy Funduszu Alimentacyjnego, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informacje na temat zabezpieczenia środków na... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w XI Dorocznym Forum Unii Europejskiej i Organizacji Pozarządowych dotyczącym Praw Człowieka. Tegoroczne spotkanie - poświęcone problemowi stosowania przemocy wobec dzieci - odbyło się w dniach 5-7 lipca 2009 roku w... więcej...
W związku z niepokojącymi informacjami prasowymi na temat planowanego zmniejszenia rezerwy Funduszu Alimentacyjnego, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informacje na temat zabezpieczenia środków na... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w XI Dorocznym Forum Unii Europejskiej i Organizacji Pozarządowych dotyczącym Praw Człowieka. Tegoroczne spotkanie - poświęcone problemowi stosowania przemocy wobec dzieci - odbyło się w dniach 5-7 lipca 2009 roku w... więcej...
3 lipca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Wojewodów i Marszałków Województw z apelem o wsparcie działań na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych powodzią. Intensywne opady deszczu, które nawiedziły w ostatnim czasie niektóre regiony Polski, spowodowały... więcej...
3 lipca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyna Hall z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych w celu określenia maksymalnej bądź wskazanej liczebności uczniów w oddziałach szkolnych. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na... więcej...
3 lipca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Wojewodów i Marszałków Województw z apelem o wsparcie działań na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych powodzią. Intensywne opady deszczu, które nawiedziły w ostatnim czasie niektóre regiony Polski, spowodowały... więcej...
3 lipca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyna Hall z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych w celu określenia maksymalnej bądź wskazanej liczebności uczniów w oddziałach szkolnych. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na... więcej...
Na zaproszenie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza w dniu 3 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Senatu VII kadencji zorganizowanym z okazji 20-lecia odrodzonego Senatu. W uroczystościach udział wzięli byli... więcej...
W piątek, 3 lipca Rzecznik Praw Dziecka gościł Rafała Rogalę - Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Spotkanie dotyczyło problemów edukacyjnych dzieci uchodźców. Największym problemem, z jakim borykają się szkoły, jest słaba znajomość języka polskiego przez te dzieci.... więcej...
Na zaproszenie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza w dniu 3 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Senatu VII kadencji zorganizowanym z okazji 20-lecia odrodzonego Senatu. W uroczystościach udział wzięli byli... więcej...
W piątek, 3 lipca Rzecznik Praw Dziecka gościł Rafała Rogalę - Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Spotkanie dotyczyło problemów edukacyjnych dzieci uchodźców. Największym problemem, z jakim borykają się szkoły, jest słaba znajomość języka polskiego przez te dzieci.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka. Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009. Dla autorów najlepiej ocenionych prac przewidziano... więcej...

Strony