Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka. Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009. Dla autorów najlepiej ocenionych prac przewidziano... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu Informację o działalności za lata 2007 i 2008 oraz uwagi o przestrzeganiu praw dziecka w Polsce. Marek Michalak - pełniący urząd Rzecznika Praw Dziecka od 25 lipca 2008 roku -... więcej...
2 lipca 2009 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Regulacja, która trafi teraz pod obrady Sejmu, ma na celu wzmocnienie kompetencji Rzecznika poprzez przyznanie uprawnień do występowania przed Trybunałem... więcej...
1 lipca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim Biurze delegację dzieci - uczestników Europejskiego Spotkania Tapori. Do Rzecznika przybyli młodzi obywatele Szwajcarii, Irlandii, Francji i Polski, którzy wzięli udział w spotkaniu Ruchu w Mięcierzynie.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dniu 1 lipca 2009 roku w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono opinie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do... więcej...
1 lipca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim Biurze delegację dzieci - uczestników Europejskiego Spotkania Tapori. Do Rzecznika przybyli młodzi obywatele Szwajcarii, Irlandii, Francji i Polski, którzy wzięli udział w spotkaniu Ruchu w Mięcierzynie.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dniu 1 lipca 2009 roku w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono opinie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do... więcej...
polska.pl - "Rzecznik Praw Dziecka w trosce o małych kinomanów" (31 października 2008 r.) polskieradio.pl - "Sejm przyjął nowelizację rozszerzającą uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka" (24 października 2008 r.) bankier.pl - "Jubileusz dziecięciolecia działalności... więcej...
polska.pl - "Rzecznika Praw Dziecka o badaniach profilaktycznych kobiet" (28 listopada 2008 r.) powiat-krotoszyn.pl - "Rzecznika Praw Dziecka gościł w powiecie" (27 listopada 2008 r.) polskieradio.pl - "Wszystkie kobiety w ciąży powinny móc bezpłatnie wykonywać badania... więcej...
Przyjaciel dziecka - "Rzecznik Praw Dziecka na spotkaniu w Serocku" (nr 7-12 2008 r.) onet.pl - "RPD: w Polsce nie ma spójnego systemu ochrony dzieci" (19 grudnia 2008 r.) Rzeczpospolita - "Rzecznik ma więcej praw" (18 grudnia 2008 r.) rzeczpospolita.pl - "Rzecznik... więcej...
Głos Pedagogiczny - "Odpowiedzialne i świadome wychowanie - wywiad z Markiem Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka" (nr 2 - luty 2009 r.) Gazeta Sołecka - "Dzieci pod ochroną - rozmowa z Markiem Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka" (nr 2 - luty 2009 r.) Gazeta... więcej...
wyborcza.pl - "Stowarzyszenie Twoja Sprawa będzie chronić przed agresją reklam" (31 marca 2009 r.) tvp.pl - "Włocławek: NIK w ośrodku wychowawczym" (31 marca 2009 r.) Gazeta Prawna - "Małe dzieci nie będą kierowane do domów dziecka" (31 marca 2009 r.) rp.pl - "Rodzic... więcej...
Super Nowości - "Seks za komórkę" (30 kwietnia 2009 r.) pomorska.pl - "Rzecznik praw dziecka w Sępólnie" (30 kwietnia 2009 r.) Gazeta Pomorska - "Chce chronić Martę" (30 kwietnia 2009 r.) Gazeta Wyborcza Lublin - "Dzieci z pogotowia bliżej domu" (28 kwietnia 2009 r.)... więcej...
Tygodnik Ciechanowski - "Przasnyskie doświadczenia w walce z patologią" (30 czerwca 2009 r.) Rzeczpospolita - "Rodzinne mediacje są za drogie" (30 czerwca 2009 r.) Polska Metropolia Warszawska - "Place zabaw są groźne dla dzieci, nawet te najnowsze" (30 czerwca 2009 r... więcej...
Płomyczek - "Pierwsza wizyta u Rzecznika Praw Dziecka" (lipiec - sierpień 2008 r.) Angorka - "Marek Michalak rzecznikiem praw dziecka" (31 lipca 2008 r.) Polskie Radio Sygnały Dnia - "Przyświeca mi nauka: 'Róbcie tak dalej, bo dobrze robicie'" (29 lipca 2008 r.)... więcej...
wyborcza.pl - "Rzecznik pisze do uczniów" (27 sierpnia 2008 r.) wyborcza.pl - "Michalak: Klapsy to porażka rodziców" (8 sierpnia 2008 r.)
niedziela.pl - "Nowy Rzecznik Praw Dziecka" (28 września 2008 r.) gazeta.pl - "Rzecznik praw dziecka interweniuje w sprawie zeznań uczniów przy dyrektorce" (17 września 2008 r.) Gazeta Prawna - "Resort edukacji sprawdzi, czy szkoły nie segregują uczniów" (16 września... więcej...
polska.pl - "Rzecznik Praw Dziecka w trosce o małych kinomanów" (31 października 2008 r.) polskieradio.pl - "Sejm przyjął nowelizację rozszerzającą uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka" (24 października 2008 r.) bankier.pl - "Jubileusz dziecięciolecia działalności... więcej...
polska.pl - "Rzecznika Praw Dziecka o badaniach profilaktycznych kobiet" (28 listopada 2008 r.) powiat-krotoszyn.pl - "Rzecznika Praw Dziecka gościł w powiecie" (27 listopada 2008 r.) polskieradio.pl - "Wszystkie kobiety w ciąży powinny móc bezpłatnie wykonywać badania... więcej...
Przyjaciel dziecka - "Rzecznik Praw Dziecka na spotkaniu w Serocku" (nr 7-12 2008 r.) onet.pl - "RPD: w Polsce nie ma spójnego systemu ochrony dzieci" (19 grudnia 2008 r.) Rzeczpospolita - "Rzecznik ma więcej praw" (18 grudnia 2008 r.) rzeczpospolita.pl - "Rzecznik... więcej...

Strony