Skip to:

Głos Pedagogiczny - "Odpowiedzialne i świadome wychowanie - wywiad z Markiem Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka" (nr 2 - luty 2009 r.) Gazeta Sołecka - "Dzieci pod ochroną - rozmowa z Markiem Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka" (nr 2 - luty 2009 r.) Gazeta... więcej...
wyborcza.pl - "Stowarzyszenie Twoja Sprawa będzie chronić przed agresją reklam" (31 marca 2009 r.) tvp.pl - "Włocławek: NIK w ośrodku wychowawczym" (31 marca 2009 r.) Gazeta Prawna - "Małe dzieci nie będą kierowane do domów dziecka" (31 marca 2009 r.) rp.pl - "Rodzic... więcej...
Super Nowości - "Seks za komórkę" (30 kwietnia 2009 r.) pomorska.pl - "Rzecznik praw dziecka w Sępólnie" (30 kwietnia 2009 r.) Gazeta Pomorska - "Chce chronić Martę" (30 kwietnia 2009 r.) Gazeta Wyborcza Lublin - "Dzieci z pogotowia bliżej domu" (28 kwietnia 2009 r.)... więcej...
Tygodnik Ciechanowski - "Przasnyskie doświadczenia w walce z patologią" (30 czerwca 2009 r.) Rzeczpospolita - "Rodzinne mediacje są za drogie" (30 czerwca 2009 r.) Polska Metropolia Warszawska - "Place zabaw są groźne dla dzieci, nawet te najnowsze" (30 czerwca 2009 r... więcej...
Płomyczek - "Pierwsza wizyta u Rzecznika Praw Dziecka" (lipiec - sierpień 2008 r.) Angorka - "Marek Michalak rzecznikiem praw dziecka" (31 lipca 2008 r.) Polskie Radio Sygnały Dnia - "Przyświeca mi nauka: 'Róbcie tak dalej, bo dobrze robicie'" (29 lipca 2008 r.)... więcej...
wyborcza.pl - "Rzecznik pisze do uczniów" (27 sierpnia 2008 r.) wyborcza.pl - "Michalak: Klapsy to porażka rodziców" (8 sierpnia 2008 r.)
niedziela.pl - "Nowy Rzecznik Praw Dziecka" (28 września 2008 r.) gazeta.pl - "Rzecznik praw dziecka interweniuje w sprawie zeznań uczniów przy dyrektorce" (17 września 2008 r.) Gazeta Prawna - "Resort edukacji sprawdzi, czy szkoły nie segregują uczniów" (16 września... więcej...
24 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dotyczące konfliktów w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez rodziców, z których jedno jest obywatelem polskim, a drugie cudzoziemcem. W... więcej...
24 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dotyczące konfliktów w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez rodziców, z których jedno jest obywatelem polskim, a drugie cudzoziemcem. W... więcej...
24 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o dokonanie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego w sprawie zasad pokrywania kosztów postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Znikoma liczba spraw... więcej...
24 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o dokonanie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego w sprawie zasad pokrywania kosztów postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Znikoma liczba spraw... więcej...
W dniu 23 czerwca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w ogólnopolskiej Konferencji "Przemoc w rodzinie - nie zwlekaj, reaguj, pomagaj" zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wydarzenie poprzedziła konferencja prasowa, na... więcej...
W dniu 23 czerwca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w ogólnopolskiej Konferencji "Przemoc w rodzinie - nie zwlekaj, reaguj, pomagaj" zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wydarzenie poprzedziła konferencja prasowa, na... więcej...
22 czerwca, w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka - w wakacyjnych już nastrojach - odbyło się spotkanie Marka Michalaka z grupą dzieci z Płońska - uczniami szkoły muzycznej i laureatami konkursu wiedzy o prawach dziecka oraz wychowankami Domu Samotnej Maki z Dzieckiem z... więcej...
22 czerwca, w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka - w wakacyjnych już nastrojach - odbyło się spotkanie Marka Michalaka z grupą dzieci z Płońska - uczniami szkoły muzycznej i laureatami konkursu wiedzy o prawach dziecka oraz wychowankami Domu Samotnej Maki z Dzieckiem z... więcej...
22 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z siostrą Angeliką Tabułą ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, pracującą jako misjonarka w Zambii. Siostra Angelika blisko 18 lat temu wyjechała z Polski na misje w krajach afrykańskich. Od 1998... więcej...
22 czerwca Marek Michalak spotkał się z Anną Streżyńską - Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rozmowa dotyczyła współpracy na rzecz dzieci i młodzieży. 22 czerwca Marek Michalak spotkał się z Anną Streżyńską - Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.... więcej...
22 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z siostrą Angeliką Tabułą ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, pracującą jako misjonarka w Zambii. Siostra Angelika blisko 18 lat temu wyjechała z Polski na misje w krajach afrykańskich. Od 1998... więcej...
22 czerwca Marek Michalak spotkał się z Anną Streżyńską - Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rozmowa dotyczyła współpracy na rzecz dzieci i młodzieży. 22 czerwca Marek Michalak spotkał się z Anną Streżyńską - Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.... więcej...
20 czerwca 2009 roku na wrocławskim rynku odbył się finał IV edycji konkursu Tato Roku, organizowanej pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Anioła najlepszym Ojcom 2009 roku wręczył Rzecznik Praw Dziecka Marek... więcej...

Strony