Skip to:

3 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu i Senatu, zorganizowanym z okazji XX rocznicy wyborów 1989 roku. Przed rozpoczęciem sesji Parlamentu, w jego siedzibie otwarto wystawę "Polska droga do wolności 1980-1989". W... więcej...
2 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z chirurgami dziecięcymi, onkologami, laryngologami - wybitnymi specjalistami, zajmującymi się leczeniem u dzieci naczyniaków i malformacji. W spotkaniu wziął udział prof. Piotr Kaliciński - konsultant krajowy... więcej...
2 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z chirurgami dziecięcymi, onkologami, laryngologami - wybitnymi specjalistami, zajmującymi się leczeniem u dzieci naczyniaków i malformacji. W spotkaniu wziął udział prof. Piotr Kaliciński - konsultant krajowy... więcej...
7 czerwca na całym świecie pod egidą ONZ (World Food Programme) odbędą się marsze "Walk the World", których celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat skali głodu na świecie oraz zbiórka środków na pomoc jego ofiarom. Warszawski marsz, który rozpocznie się... więcej...
1 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o rozważenie możliwości zwolnienia z podatku darowizn dla nieuleczalnie chorych dzieci. Rzecznika zaniepokoił fakt, że rodzice nieuleczalnie chorych dzieci, otrzymujący pomoc od... więcej...
7 czerwca na całym świecie pod egidą ONZ (World Food Programme) odbędą się marsze "Walk the World", których celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat skali głodu na świecie oraz zbiórka środków na pomoc jego ofiarom. Warszawski marsz, który rozpocznie się... więcej...
1 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia o rozważenie możliwości zmiany rozporządzenia w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania. Rzecznik otrzymuje alarmujące sygnały od rodziców, iż niektórzy lekarze... więcej...
1 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o rozważenie możliwości zwolnienia z podatku darowizn dla nieuleczalnie chorych dzieci. Rzecznika zaniepokoił fakt, że rodzice nieuleczalnie chorych dzieci, otrzymujący pomoc od... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 czerwca do Komendanta Głównego Policji Andrzeja Matejuka, by użycie środków przymusu bezpośredniego przez Policję wobec nieletnich było ograniczone do sytuacji, w których jest to istotnie niezbędne. Rzecznik podkreślił... więcej...
1 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o rozstrzygnięcie kwestii terminu złożenia wykazu bibliografii do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił... więcej...
1 czerwca Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w XV obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży, których hasłem przewodnim było "Młodzi wobec wydarzeń 1989 roku". W swoim wystąpieniu Marek Michalak mówił o przemianach 1989 roku, o tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, o... więcej...
1 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o rozstrzygnięcie kwestii terminu złożenia wykazu bibliografii do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił... więcej...
1 czerwca Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w XV obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży, których hasłem przewodnim było "Młodzi wobec wydarzeń 1989 roku". W swoim wystąpieniu Marek Michalak mówił o przemianach 1989 roku, o tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, o... więcej...
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował 1 czerwca list do Rodziców, Opiekunów, Wychowawców i wszystkich dorosłych Przyjaciół Dzieci. List Rzecznika Praw Dziecka
31 maja - w przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zorganizował w Warszawie grę miejską "Poszukiwacze Zaginionej Konwencji". Przeszło 150 osób z całej Polski - zespoły gimnazjalistów i ich opiekunowie - miało okazję przeżyć... więcej...
31 maja - w przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zorganizował w Warszawie grę miejską "Poszukiwacze Zaginionej Konwencji". Przeszło 150 osób z całej Polski - zespoły gimnazjalistów i ich opiekunowie - miało okazję przeżyć... więcej...
29 maja 2009 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej w związku ze zgłaszanymi mu kłopotami, związanymi z zasadami przyjmowania dzieci do przedszkoli, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Najwięcej kierowanych do... więcej...
29 maja 2009 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej w związku ze zgłaszanymi mu kłopotami, związanymi z zasadami przyjmowania dzieci do przedszkoli, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Najwięcej kierowanych do... więcej...
O przestrzeganiu praw dziecka i kryzysie czasu, jaki dorośli poświęcają dzieciom, rozmawiał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak z młodzieżą, rodzicami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z Rzeszowa. Rzecznik spotkał się m.in. z przedstawicielami Rady Dzieci... więcej...
O przestrzeganiu praw dziecka i kryzysie czasu, jaki dorośli poświęcają dzieciom, rozmawiał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak z młodzieżą, rodzicami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z Rzeszowa. Rzecznik spotkał się m.in. z przedstawicielami Rady Dzieci... więcej...

Strony