Skip to:

25 maja - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli - odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Dziecka z przedstawicielami samorządów uczniowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych ze Stalowej Woli i okolic. Pierwsza część spotkania dotyczyła... więcej...
25 maja - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli - odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Dziecka z przedstawicielami samorządów uczniowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych ze Stalowej Woli i okolic. Pierwsza część spotkania dotyczyła... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Fundacją "Dzieci Niczyje" zorganizował 21 maja br. konferencję prasową z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Prezes Urzędu Komunikacji... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Fundacją "Dzieci Niczyje" zorganizował 21 maja br. konferencję prasową z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Prezes Urzędu Komunikacji... więcej...
18 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Świdnicę. W ramach wizyty odbyło się spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz konferencja zorganizowana w świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego. W trakcie odwiedzin w Poradni Psychologiczno-... więcej...
Do zadań zespołu należy udzielanie informacji i prowadzenie doraźnych interwencji w przypakdach naruszenia praw dziecka, zgłaszanych do Rzecznika.
Do zadań zespołu należy monitorowanie stanu przestrzegania praw dziecka i podejmowanie interwencji w sprawach, związanych z: - przestrzeganiem konwencji oraz zapisów powszechnego europejskiego systemu ochrony praw dziecka; - sporządzaniem opinii w zakresie niezgodności... więcej...
Do zadań zespołu należy monitorowanie stanu przestrzegania praw dziecka i podejmowanie interwencji w sprawach, związanych z przestrzeganiem prawa do godziwych warunków socjalnych i prawa do życia oraz ochrony zdrowia.
Do zadań zespołu należy monitorowanie stanu przestrzegania praw dziecka i podejmowanie interwencji w sprawach, związanych z: - wykonywaniem i przestrzeganiem prawa do wychowania w rodzinie; - ochroną dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją i... więcej...
Do zadań zespołu należy monitorowanie stanu przestrzegania praw dziecka i podejmowanie interwencji w sprawach, związanych z: - respektowaniem prawa do nauki; - prawa do opieki nad rodziną i dzieckiem; - dostępu do dóbr kultury, rozrywki i wypoczynku, w tym także w... więcej...
Do zadań zespołu należy obsługa organizacyjno-administracyjna i finansowa Biura. W skład zespołu administracyjnego wchodzą: - Wydział Finansowy; - Wydział Gospodarczy.
W skład Gabinetu wchodzą: - Dział Komunikacji Społecznej; - Audytor Wewnętrzny; - Asystent Rzecznika; - Sekretarz Rzecznika.
18 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Świdnicę. W ramach wizyty odbyło się spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz konferencja zorganizowana w świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego. W trakcie odwiedzin w Poradni Psychologiczno-... więcej...
Do zadań zespołu należy udzielanie informacji i prowadzenie doraźnych interwencji w przypakdach naruszenia praw dziecka, zgłaszanych do Rzecznika.
Do zadań zespołu należy monitorowanie stanu przestrzegania praw dziecka i podejmowanie interwencji w sprawach, związanych z: - przestrzeganiem konwencji oraz zapisów powszechnego europejskiego systemu ochrony praw dziecka; - sporządzaniem opinii w zakresie niezgodności... więcej...
Do zadań zespołu należy monitorowanie stanu przestrzegania praw dziecka i podejmowanie interwencji w sprawach, związanych z przestrzeganiem prawa do godziwych warunków socjalnych i prawa do życia oraz ochrony zdrowia.
Do zadań zespołu należy monitorowanie stanu przestrzegania praw dziecka i podejmowanie interwencji w sprawach, związanych z: - wykonywaniem i przestrzeganiem prawa do wychowania w rodzinie; - ochroną dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją i... więcej...
Do zadań zespołu należy monitorowanie stanu przestrzegania praw dziecka i podejmowanie interwencji w sprawach, związanych z: - respektowaniem prawa do nauki; - prawa do opieki nad rodziną i dzieckiem; - dostępu do dóbr kultury, rozrywki i wypoczynku, w tym także w... więcej...
Do zadań zespołu należy obsługa organizacyjno-administracyjna i finansowa Biura. W skład zespołu administracyjnego wchodzą: - Wydział Finansowy; - Wydział Gospodarczy.
W skład Gabinetu wchodzą: - Dział Komunikacji Społecznej; - Audytor Wewnętrzny; - Asystent Rzecznika; - Sekretarz Rzecznika.

Strony