Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka z nadzieją przyjął informację o rozpoczęciu w Ministerstwie Zdrowia prac nad rozporządzeniem, które ureguluje standardy postępowania i procedury medyczne z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci. W wystąpieniu, skierowanym 8 kwietnia... więcej...
Od bieżącego roku szkolnego dyrektorzy szkół zobligowani są do podjęcia decyzji o przedłużeniu uczniowi niepełnosprawnemu okresu nauki do końca lutego przedostatniego roku nauki. Niestety, nie we wszystkich szkołach uregulowano do tej pory sytuację uczniów z... więcej...
Sejm uchwalił przepisy, dzięki którym umorzone zostaną zaległe składki ZUS 46 tysięcy matek, które w latach 1999-2006 były na urlopach wychowawczych lub otrzymywały zasiłek macierzyński, jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą. Rzecznik Praw Dziecka dwukrotnie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka z nadzieją przyjął informację o rozpoczęciu w Ministerstwie Zdrowia prac nad rozporządzeniem, które ureguluje standardy postępowania i procedury medyczne z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci. W wystąpieniu, skierowanym 8 kwietnia... więcej...
Od bieżącego roku szkolnego dyrektorzy szkół zobligowani są do podjęcia decyzji o przedłużeniu uczniowi niepełnosprawnemu okresu nauki do końca lutego przedostatniego roku nauki. Niestety, nie we wszystkich szkołach uregulowano do tej pory sytuację uczniów z... więcej...
Sejm uchwalił przepisy, dzięki którym umorzone zostaną zaległe składki ZUS 46 tysięcy matek, które w latach 1999-2006 były na urlopach wychowawczych lub otrzymywały zasiłek macierzyński, jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą. Rzecznik Praw Dziecka dwukrotnie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - na zaproszenie czeskiego Ministra ds. praw człowieka i mniejszości narodowych - wziął udział w międzynarodowej konferencji "Europa przyjazna dzieciom". Konferencja, zorganizowana w ramach Prezydencji Czeskiej w Unii Europejskiej,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - na zaproszenie czeskiego Ministra ds. praw człowieka i mniejszości narodowych - wziął udział w międzynarodowej konferencji "Europa przyjazna dzieciom". Konferencja, zorganizowana w ramach Prezydencji Czeskiej w Unii Europejskiej,... więcej...
W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Romów Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list, adresowany do polskich Romów. Rzecznik napisał m.in.: "Dziecko ma takie same prawa niezależnie od pochodzenia czy wyznania, koloru skóry, statusu społecznego czy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Z pomocą rodzinie". Spotkanie blisko dwustu specjalistów - pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów, radnych, wolontariuszy oraz policjantów - odbyło się 3 kwietnia br. w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Z pomocą rodzinie". Spotkanie blisko dwustu specjalistów - pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów, radnych, wolontariuszy oraz policjantów - odbyło się 3 kwietnia br. w... więcej...
2 kwietnia 2009 roku - na zaproszenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego - Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w uroczystym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK. Zgromadzenie Ogólne odbywa się każdego roku i poświęcone jest prezentacji i omówieniu działalności Trybunału... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przeanalizował akty prawne, regulujące procedurę poszukiwania osób zaginionych. Zdaniem Marka Michalaka należy zmienić sposób postępowania Policji, a procedurę działań, podejmowanych przez nią w takich sytuacjach określić na poziomie ustawy.... więcej...
31 marca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w wysłuchaniu publicznym w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Swoje uwagi na temat projektu zaprezentowały wówczas w gmachu Sejmu RP 52 osoby. Większość z nich reprezentowała... więcej...
2 kwietnia 2009 roku - na zaproszenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego - Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w uroczystym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK. Zgromadzenie Ogólne odbywa się każdego roku i poświęcone jest prezentacji i omówieniu działalności Trybunału... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przeanalizował akty prawne, regulujące procedurę poszukiwania osób zaginionych. Zdaniem Marka Michalaka należy zmienić sposób postępowania Policji, a procedurę działań, podejmowanych przez nią w takich sytuacjach określić na poziomie ustawy.... więcej...
31 marca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w wysłuchaniu publicznym w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Swoje uwagi na temat projektu zaprezentowały wówczas w gmachu Sejmu RP 52 osoby. Większość z nich reprezentowała... więcej...
Przed południem 2 kwietnia br. zakończył się ogólnopolski sprawdzian dla szóstoklasistów. Rzecznik Praw Dziecka z uwagą śledził doniesienia na temat przebiegu testu oraz treści zadań, z którymi zmagali się piszący. Marek Michalak wystosował również list do uczniów klas... więcej...
30 marca br Rzecznik Praw Dziecka gościł, na zaproszenie Senatora RP Piotra Gruszczyńskiego oraz władz powiatu, w Gnieźnie. Wizytę wypełniły spotkania z dziećmi, młodzieżą oraz pracownikami szpitala miejskiego, z przedstawicielami służb społecznych i samorządowcami.... więcej...

Strony