Skip to:

30 marca br Rzecznik Praw Dziecka gościł, na zaproszenie Senatora RP Piotra Gruszczyńskiego oraz władz powiatu, w Gnieźnie. Wizytę wypełniły spotkania z dziećmi, młodzieżą oraz pracownikami szpitala miejskiego, z przedstawicielami służb społecznych i samorządowcami.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 27 marca br. z Ministrem Sprawiedliwości Andrzejem Czumą. Tematem rozmowy była bieżąca współpraca oraz aktualne prace legislacyjne. Jednym z ważniejszych zagadnień, poruszanych w trakcie spotkania, była nowelizacja... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak z zadowoleniem przyjął informację o wznowieniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prac nad ustawą o rodzinnej pieczy zastępczej nad dzieckiem. Rzecznik już 19 lutego apelował do Prezesa Rady Ministrów o kontynuację prac... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 27 marca br. z Ministrem Sprawiedliwości Andrzejem Czumą. Tematem rozmowy była bieżąca współpraca oraz aktualne prace legislacyjne. Jednym z ważniejszych zagadnień, poruszanych w trakcie spotkania, była nowelizacja... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak z zadowoleniem przyjął informację o wznowieniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prac nad ustawą o rodzinnej pieczy zastępczej nad dzieckiem. Rzecznik już 19 lutego apelował do Prezesa Rady Ministrów o kontynuację prac... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji, zorganizowanej przez Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Spotkanie odbywało się pod hasłem: "Promocja zdrowia - czy to się opłaca?". Konferencja, z udziałem m.in.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji, zorganizowanej przez Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Spotkanie odbywało się pod hasłem: "Promocja zdrowia - czy to się opłaca?". Konferencja, z udziałem m.in.... więcej...
Z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyła się 19 marca br. w Kielcach debata na temat praw dziecka i ucznia. Spotkanie było jednym z elementów XIV Targów "Edukacja". Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele samorządów, szkół gimnazjalnych i... więcej...
Z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyła się 19 marca br. w Kielcach debata na temat praw dziecka i ucznia. Spotkanie było jednym z elementów XIV Targów "Edukacja". Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele samorządów, szkół gimnazjalnych i... więcej...
17 marca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował wystąpienie do pana Bolesława Piechy, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP, w sprawie zmian w projekcie ustawy o świadczeniach zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i kobiet w okresie ciąży i karmienia,... więcej...
17 marca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował wystąpienie do pana Bolesława Piechy, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP, w sprawie zmian w projekcie ustawy o świadczeniach zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i kobiet w okresie ciąży i karmienia,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zachęca wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie TATO ROKU. Rzecznik ma nadzieję, że konkurs przyczyni się do wzrostu znaczenia autorytetu rodzicielskiego ojców, zwróci uwagę na potrzebę jego budowania i czynniki,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Januszem Kochanowskim zwrócili się do Prezesa Rady Ministrów z gorącym apelem o szczególną ochronę dzieci w warunkach kryzysu finansowego. Apel ten jest efektem spotkania, które odbyło się... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zachęca wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie TATO ROKU. Rzecznik ma nadzieję, że konkurs przyczyni się do wzrostu znaczenia autorytetu rodzicielskiego ojców, zwróci uwagę na potrzebę jego budowania i czynniki,... więcej...
13 marca 2009 roku - pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka - odbyła się w Warszawie konferencja "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości". Podstawowym celem spotkania była wymiana doświadczeń, jak - bez konieczności umieszczania ich w rodzinach zastępczych,... więcej...
13 marca 2009 roku - pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka - odbyła się w Warszawie konferencja "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości". Podstawowym celem spotkania była wymiana doświadczeń, jak - bez konieczności umieszczania ich w rodzinach zastępczych,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 marca 2009 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pani Jolanty Fedak, o informację na temat działań, podjętych w celu ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja ta jest... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zachęca organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne do udziału w wysłuchaniu publicznym w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Chęć wzięcia udziału w wysłuchaniu zgłaszać można do 21... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zachęca organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne do udziału w wysłuchaniu publicznym w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Chęć wzięcia udziału w wysłuchaniu zgłaszać można do 21... więcej...
Na zaproszenie nauczycieli, wychowawców i podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył 6 marca br. wizytę w placówce. Tematem spotkania były prawa dziecka. Uczniowie przygotowali występ artystyczny oraz wystawę... więcej...

Strony