Skip to:

25 listopada w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja "Sytuacja dzieci w Polsce. 20 lat przemian", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W... więcej...
25 listopada w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja "Sytuacja dzieci w Polsce. 20 lat przemian", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W... więcej...
23 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości podpisania porozumienia w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Dokument podpisali: Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, podsekretarz stanu w... więcej...
W dwudziestą rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, zorganizował 20 listopada... więcej...
23 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości podpisania porozumienia w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Dokument podpisali: Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, podsekretarz stanu w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do pracowników socjalnych w dniu ich święta - 21 listopada. Rzecznik podkreślił w nim przede wszystkim odpowiedzialność, jaka ciąży na pracownikach socjalnych, którzy dla wielu polskich rodzin są jedynym wsparciem i... więcej...
Z okazji 20-tej rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka Marek Michalak podjął decyzję o uhonorowaniu osób, instytucji i organizacji szczególnie zasłużonych dla upowszechniania praw najmłodszych na przestrzeni ostatnich 20 lat. Honorową Nagrodę Rzecznika Praw... więcej...
Z okazji 20-tej rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka Marek Michalak podjął decyzję o uhonorowaniu osób, instytucji i organizacji szczególnie zasłużonych dla upowszechniania praw najmłodszych na przestrzeni ostatnich 20 lat. Honorową Nagrodę Rzecznika Praw... więcej...
18 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o umożliwienie kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży z afazją oraz zwolnienie ich z obowiązku nauki drugiego języka obcego. Afazja to zaburzenie,... więcej...
18 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprezentowano projekt "Szkoła Bezpiecznego Internetu". W konferencji, inaugurującej program, wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - jeden z honorowch patronów przedsięwzięcia. Program "Szkoła Bezpiecznego... więcej...
18 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o umożliwienie kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży z afazją oraz zwolnienie ich z obowiązku nauki drugiego języka obcego. Afazja to zaburzenie,... więcej...
18 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprezentowano projekt "Szkoła Bezpiecznego Internetu". W konferencji, inaugurującej program, wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - jeden z honorowch patronów przedsięwzięcia. Program "Szkoła Bezpiecznego... więcej...
Profilaktyka grypy A/H1N1 była tematem spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego z Ministrem Zdrowia, panią Ewą Kopacz. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Zdrowia we wtorek, 17 listopada. Profilaktyka grypy... więcej...
Profilaktyka grypy A/H1N1 była tematem spotkania Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego z Ministrem Zdrowia, panią Ewą Kopacz. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Zdrowia we wtorek, 17 listopada. Profilaktyka grypy... więcej...
17 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy. W zorganizowanym w Ministerstwie Zdrowia spotkaniu uczestniczyli też, obok Minister Ewy Kopacz i Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyły,... więcej...
17 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy. W zorganizowanym w Ministerstwie Zdrowia spotkaniu uczestniczyli też, obok Minister Ewy Kopacz i Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyły,... więcej...
15 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w finałowej gali Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży "Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka". Koncert finałowy na deskach Nowohuckiego Centrum Kultury zgromadził niemal stu solistów i zespołów, wybranych... więcej...
15 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w finałowej gali Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży "Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka". Koncert finałowy na deskach Nowohuckiego Centrum Kultury zgromadził niemal stu solistów i zespołów, wybranych... więcej...
W związku z - przypadającą 20 listopada - dwudziestą rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował o przeprowadzenie w tym dniu w szkołach zajęć, poświęconych prawom dziecka. Zdaniem Marka Michalaka rocznica uchwalenia... więcej...
13 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o zmianę obowiązujących od 1 listopada przepisów, określających zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - tzw. becikowego.... więcej...

Strony