Skip to:

Na zaproszenie nauczycieli, wychowawców i podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył 6 marca br. wizytę w placówce. Tematem spotkania były prawa dziecka. Uczniowie przygotowali występ artystyczny oraz wystawę... więcej...
Marek Michalak, gorący zwolennik nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 5 marca br. wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu. Efektem czwartkowego posiedzenia... więcej...
W zeszłym roku Ministerstwo Zdrowia we współpracy z resortem edukacji rozpoczęło realizację Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej "Czyste Powietrze Wokół Nas". 5 marca w warszawskim przedszkolu nr 241 odbyła się konferencja prasowa, podczas której Zastępca... więcej...
Marek Michalak, gorący zwolennik nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 5 marca br. wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu. Efektem czwartkowego posiedzenia... więcej...
W zeszłym roku Ministerstwo Zdrowia we współpracy z resortem edukacji rozpoczęło realizację Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej "Czyste Powietrze Wokół Nas". 5 marca w warszawskim przedszkolu nr 241 odbyła się konferencja prasowa, podczas której Zastępca... więcej...
Uczniowie z dysfunkcją wzroku, uczęszczający do liceów ogólnokształcących, potrzebują podręczników, drukowanych w systemie brajlowskim. W związku z ich niewystarczającą ilością, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 marca 2009 roku do Ministra Edukacji... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak bada sytuację dzieci, którymi zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Sprawa, którą w ostatnich dniach wielokrotnie zajmowały się media, dotyczy m.in. prawidłowości działań kuratora oraz sposobu umieszczania... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak bada sytuację dzieci, którymi zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Sprawa, którą w ostatnich dniach wielokrotnie zajmowały się media, dotyczy m.in. prawidłowości działań kuratora oraz sposobu umieszczania... więcej...
O problemach wychowawczych mówi się i pisze coraz częściej. Stają się powoli stałym elementem szkolnej rzeczywistości, tematem często podejmowanym przez media. Do Biura Rzecznika Praw Dziecka zgłaszają je rodzice i nauczyciele, ale też - sami uczniowie. W związku z tym... więcej...
O problemach wychowawczych mówi się i pisze coraz częściej. Stają się powoli stałym elementem szkolnej rzeczywistości, tematem często podejmowanym przez media. Do Biura Rzecznika Praw Dziecka zgłaszają je rodzice i nauczyciele, ale też - sami uczniowie. W związku z tym... więcej...
27 lutego 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o zmianę przepisów dotyczących urlopu macierzyńskiego. Rzecznik postuluje umożliwienie matkom nowonarodzonych, chorych dzieci wykorzystanie urlopu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 27 lutego 2009 r. zwrócił się do Pana Roberta Wijasa - Prezesa Polskiego Radia z prośbą o nieograniczanie organizowanych cotygodniowo w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie "Poranków muzycznych" dla dzieci.... więcej...
27 lutego 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o zmianę przepisów dotyczących urlopu macierzyńskiego. Rzecznik postuluje umożliwienie matkom nowonarodzonych, chorych dzieci wykorzystanie urlopu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak w dniu 26 lutego br. wziął udział w III Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, pod hasłem "Reforma oświaty zaczyna się w przedszkolu", zorganizowanej przez miesięcznik "Dyrektor Szkoły" i wydawnictwo Wolters Kluwer... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak w dniu 26 lutego br. wziął udział w III Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, pod hasłem "Reforma oświaty zaczyna się w przedszkolu", zorganizowanej przez miesięcznik "Dyrektor Szkoły" i wydawnictwo Wolters Kluwer... więcej...
Podopieczni i opiekunowie z warszawskiego Przedszkola nr 244 "Niegocińskie Skrzaty" odwiedzili 24 lutego br. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. W czasie wizyty w Biurze Rzecznika Praw Dziecka wychowankowie Przedszkola zwiedzili pomieszczenia Biura, w tym... więcej...
Podopieczni i opiekunowie z warszawskiego Przedszkola nr 244 "Niegocińskie Skrzaty" odwiedzili 24 lutego br. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. W czasie wizyty w Biurze Rzecznika Praw Dziecka wychowankowie Przedszkola zwiedzili pomieszczenia Biura, w tym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 23 lutego br. z Wiktorem Susfałem, uczniem klasy szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim, który w ramach przygotowań do konkursu organizowanego przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 23 lutego br. z Wiktorem Susfałem, uczniem klasy szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim, który w ramach przygotowań do konkursu organizowanego przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty... więcej...
20 lutego 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników, poprzez zapewnienie im takich samych kryteriów uprawniających do otrzymania zasiłku... więcej...

Strony