Skip to:

20 lutego 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników, poprzez zapewnienie im takich samych kryteriów uprawniających do otrzymania zasiłku... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 19 lutego 2009 r. zwrócił się do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, przekazując stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 19 lutego 2009 r. zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o kontynuację dalszych prac nad reformą opieki zastępczej. Ustawa ma znaczenie kluczowe dla systemu opieki nad dzieckiem. Jest to projekt o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 19 lutego 2009 r. zwrócił się do Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego z prośbą o podjęcie działań w celu przyśpieszenia prac sejmowych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawyo przeciwdziałaniu przemocy w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 19 lutego 2009 r. zwrócił się do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, przekazując stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 19 lutego 2009 r. zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o kontynuację dalszych prac nad reformą opieki zastępczej. Ustawa ma znaczenie kluczowe dla systemu opieki nad dzieckiem. Jest to projekt o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 19 lutego 2009 r. zwrócił się do Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego z prośbą o podjęcie działań w celu przyśpieszenia prac sejmowych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawyo przeciwdziałaniu przemocy w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 18 lutego 2009 r. wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o zagwarantowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową oraz dzieciom z ryzyka dysleksji poprzez powiązanie diagnozy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 18 lutego 2009 r. wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o zagwarantowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową oraz dzieciom z ryzyka dysleksji poprzez powiązanie diagnozy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym podsumowaniu siódmej edycji kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", które odbyło się 16 lutego br. w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Do konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię zakwalifikowano... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 17 lutego br. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr. Januszem Kochanowskim. W czasie spotkania omówione zostały zasady współpracy rzeczników w zakresie ochrony praw dzieci, a także podejmowanych w przyszłości działań... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym podsumowaniu siódmej edycji kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", które odbyło się 16 lutego br. w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Do konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię zakwalifikowano... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 17 lutego br. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr. Januszem Kochanowskim. W czasie spotkania omówione zostały zasady współpracy rzeczników w zakresie ochrony praw dzieci, a także podejmowanych w przyszłości działań... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 16 lutego 2009 r. zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty przekazując stanowisko w związku z planowanymi pracami Komisji nad projektem poselskim i zapowiadanym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 16 lutego 2009 r. zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty przekazując stanowisko w związku z planowanymi pracami Komisji nad projektem poselskim i zapowiadanym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 30 stycznia 2009 r. zwrócił się do Pani Katarzyny Hall - Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zapewnienie uczniom dostępu do szkół ponadgimnazjalnych na zasadzie równych szans. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas... więcej...
30 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o podjęcie stosownych działań zmierzających do zapewnienia rodzicom dzieci niepełnosprawnych poniżej 16 roku życia możliwości korzystania z miejsc... więcej...
30 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o podjęcie stosownych działań zmierzających do zapewnienia rodzicom dzieci niepełnosprawnych poniżej 16 roku życia możliwości korzystania z miejsc... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 29 stycznia 2009 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o przyspieszenie prac legislacyjnych nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Niemalże codziennie opinia publiczna... więcej...
W dniu 29 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pana Grzegorza Schetyny z prośbą o informację dotyczącą tzw. Karty Nieletniego. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych... więcej...

Strony