Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 29 stycznia 2009 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o przyspieszenie prac legislacyjnych nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Niemalże codziennie opinia publiczna... więcej...
W dniu 29 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pana Grzegorza Schetyny z prośbą o informację dotyczącą tzw. Karty Nieletniego. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych... więcej...
28 stycznia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o pilne podjęcie działań w sprawie zapewnienia dostępności świadczeń stomatologicznych dla wszystkich dzieci. Obecnie ponad 80% dzieci ma próchnicę, a funkcjonujące... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 28 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o podjęcie stosownych działań umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w miejscu wykonywania pracy przez dzieci poniżej 16 roku... więcej...
28 stycznia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o pilne podjęcie działań w sprawie zapewnienia dostępności świadczeń stomatologicznych dla wszystkich dzieci. Obecnie ponad 80% dzieci ma próchnicę, a funkcjonujące... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 28 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o podjęcie stosownych działań umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w miejscu wykonywania pracy przez dzieci poniżej 16 roku... więcej...
W dniu 26 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o rozważenie zasadności wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń do art. 7 i art. 38 Konwencji o Prawach Dziecka. Polska będąc Stroną... więcej...
W dniu 26 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o rozważenie zasadności wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń do art. 7 i art. 38 Konwencji o Prawach Dziecka. Polska będąc Stroną... więcej...
W dniu 20 stycznia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adamem Fronczakiem i konsultantem wojewódzkim ds. pediatrii prof. Andrzejem Radzikowskim. Spotkanie było reakcją na pismo, jakie Rzecznik skierował... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 22 stycznia 2009 r. zwrócił się do wszystkich Kuratorów Oświaty z prośbą o podjęcie działań informacyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy, w związku z licznymi doniesieniami prasowymi na temat... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 22 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie zmiany definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wśród "instytucji zapewniających całodobowe utrzymanie"... więcej...
W dniu 20 stycznia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adamem Fronczakiem i konsultantem wojewódzkim ds. pediatrii prof. Andrzejem Radzikowskim. Spotkanie było reakcją na pismo, jakie Rzecznik skierował... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 22 stycznia 2009 r. zwrócił się do wszystkich Kuratorów Oświaty z prośbą o podjęcie działań informacyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy, w związku z licznymi doniesieniami prasowymi na temat... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 22 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie zmiany definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wśród "instytucji zapewniających całodobowe utrzymanie"... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 20 stycznia 2009 r. zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, z prośbą o podjęcie działań regulujących zasady organizacji zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w szkołach. Dbałość o poprawną sylwetkę... więcej...
W dniach 14-15 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył wizytę w Łodzi i wziął udział w spotkaniach z przedstawicielami władz, organizacji pozarządowych i służb działających na rzecz dzieci i młodzieży. Pierwsze spotkanie z Wojewodą Łódzkim, Panią... więcej...
W dniach 14-15 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył wizytę w Łodzi i wziął udział w spotkaniach z przedstawicielami władz, organizacji pozarządowych i służb działających na rzecz dzieci i młodzieży. Pierwsze spotkanie z Wojewodą Łódzkim, Panią... więcej...
Na zaproszenie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Minister Ewy Junczyk - Ziomeckiej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości wręczania grantów dla szkół wyróżnionych w programie "Szkoła bez przemocy", która... więcej...
Na zaproszenie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Minister Ewy Junczyk - Ziomeckiej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości wręczania grantów dla szkół wyróżnionych w programie "Szkoła bez przemocy", która... więcej...
Ze względu na cenny charakter wiedzy, jaką jest świadomość zagrożeń związanych z utratą danych osobowych i prywatności, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia w... więcej...

Strony