Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 14 stycznia 2009 r. wystąpił do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła w sprawie podjęcia działań dyscyplinujących i uświadamiających lekarzy o nałożonym na nich społecznym i moralnym obowiązku zgłaszania... więcej...
Ze względu na cenny charakter wiedzy, jaką jest świadomość zagrożeń związanych z utratą danych osobowych i prywatności, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 14 stycznia 2009 r. wystąpił do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła w sprawie podjęcia działań dyscyplinujących i uświadamiających lekarzy o nałożonym na nich społecznym i moralnym obowiązku zgłaszania... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań, mających na celu kształtowanie wśród uczniów i rodziców postaw odpowiedzialności za zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych. Brak... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 13 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o podjęcie działań umożliwiających wzmocnienie ochrony rodziców adopcyjnych przed wypowiedzeniem stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 13 stycznia br. do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanowienia oraz stosowania prawa wewnątrzszkolnego, związanego z karami statutowymi wobec uczniów. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na praktykę stosowanych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań, mających na celu kształtowanie wśród uczniów i rodziców postaw odpowiedzialności za zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych. Brak... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 13 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o podjęcie działań umożliwiających wzmocnienie ochrony rodziców adopcyjnych przed wypowiedzeniem stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy.... więcej...
W związku z Jubileuszem 50-lecia powstania Miasta, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył dwudniową wizytę w Rudzie Śląskiej i spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami, władzami samorządowymi, a także przedstawicielami służb pomocy społecznej i organizacji... więcej...
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do właściwych Kuratorów Oświaty z prośbą o szczególną troskę w zapewnieniu uczniom dobrego pod... więcej...
W związku z Jubileuszem 50-lecia powstania Miasta, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył dwudniową wizytę w Rudzie Śląskiej i spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami, władzami samorządowymi, a także przedstawicielami służb pomocy społecznej i organizacji... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, w związku ze stale aktualną i nieuregulowaną sprawą przeciążenia uczniów tornistrami, których zawartość przekracza swym ciężarem normy dopuszczalne dla ich wieku, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań... więcej...
W oparciu o informacje medialne z ostatnich dni, dotyczące sytuacji uczniów z wielu szkół spowodowanej trudnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi znaczne problemy z uczęszczaniem dzieci do szkół Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zwrócił się do Ministra... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 6 stycznia 2009 r. uczestniczył w konferencji "Perspektywy i szansę szczepień ochronnych w Polsce w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży" zorganizowanej przez Komisję Zdrowia Senatu RP przy współudziale Europejskiego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 6 stycznia 2009 r. wystąpił do Prezesa Telewizji Polskiej S. A. w sprawie ograniczenia czasu antenowego XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w programie II Telewizji Polskiej w dniu 11 stycznia br. Działania... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 6 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie trudnej sytuacji w warszawskich szpitalach, skutkującej utrudnionym dostępem dzieci do opieki lekarskiej. Przypadki, w których chore dzieci oczekują w długich... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 6 stycznia 2009 r. uczestniczył w konferencji "Perspektywy i szansę szczepień ochronnych w Polsce w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży" zorganizowanej przez Komisję Zdrowia Senatu RP przy współudziale Europejskiego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 6 stycznia 2009 r. wystąpił do Prezesa Telewizji Polskiej S. A. w sprawie ograniczenia czasu antenowego XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w programie II Telewizji Polskiej w dniu 11 stycznia br. Działania... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 6 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie trudnej sytuacji w warszawskich szpitalach, skutkującej utrudnionym dostępem dzieci do opieki lekarskiej. Przypadki, w których chore dzieci oczekują w długich... więcej...

Strony