Skip to:

13 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o zmianę obowiązujących od 1 listopada przepisów, określających zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - tzw. becikowego.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 listopada 2009 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o informacje na temat stanu prac nad rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Marek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 listopada 2009 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o informacje na temat stanu prac nad rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Marek... więcej...
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na choroby wirusowe oraz niebezpieczeństwem zarażenia grypą A/H1N1, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował do Rodziców i Opiekunów o szczególną troskę o zdrowie najmłodszych. Rzecznik podkreślił, że w opinii specjalistów w... więcej...
5 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o informacje na temat skuteczności działań profilaktycznych, podejmowanych w związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na grypę oraz zagrożeniem wirusem AH1N1. W swoim... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 5 listopada do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o wyeliminowanie praktyki odmawiania kobietom w ciąży wystawiania zwolnień lekarskich w okresie, w którym mają prawo do urlopu macierzyńskiego. Z informacji,... więcej...
5 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o informacje na temat skuteczności działań profilaktycznych, podejmowanych w związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na grypę oraz zagrożeniem wirusem AH1N1. W swoim... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 5 listopada do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o wyeliminowanie praktyki odmawiania kobietom w ciąży wystawiania zwolnień lekarskich w okresie, w którym mają prawo do urlopu macierzyńskiego. Z informacji,... więcej...
4 listopada odbyła się w Bibliotece Narodowej konferencja "Dziecko z ADHD - prawa, standardy terapii i edukacji", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Polskie Towarzystwo ADHD. W konferencji udział wzięła m.in. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall,... więcej...
4 listopada odbyła się w Bibliotece Narodowej konferencja "Dziecko z ADHD - prawa, standardy terapii i edukacji", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Polskie Towarzystwo ADHD. W konferencji udział wzięła m.in. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 2 listopada udział w uroczystym podpisaniu Listu intencyjnego "Koalicji na rzecz historii najnowszej w edukacji". List intencyjny podpisali: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Biblioteka Narodowa, Centrum... więcej...
30 października w Ząbkowickim Ośrodku Kultury odbył się finał 3. edycji Konkursu "Plejada Świętych - Wielkie Imieniny". Gościem uroczystości był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - honorowy patron konkursu. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział niemal 100... więcej...
30 października w Ząbkowickim Ośrodku Kultury odbył się finał 3. edycji Konkursu "Plejada Świętych - Wielkie Imieniny". Gościem uroczystości był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - honorowy patron konkursu. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział niemal 100... więcej...
26 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w otwarciu VI Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", zorganizowanej w Warszawie przez Fundację "Dzieci Niczyje". Tematem konferencji była pomoc dzieciom, które doświadczyły... więcej...
26 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o informacje na temat możliwości wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń do art. 7 i art. 38 Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik zwracał się... więcej...
26 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w otwarciu VI Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", zorganizowanej w Warszawie przez Fundację "Dzieci Niczyje". Tematem konferencji była pomoc dzieciom, które doświadczyły... więcej...
26 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o informacje na temat możliwości wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń do art. 7 i art. 38 Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik zwracał się... więcej...
22 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o wypracowanie takiej procedury ochrony dzieci, będących świadkami w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych, która w pełni zabezpieczy ich... więcej...
22 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o zmianę zapisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów by osoby, posiadające uprawnienie do świadczenia z funduszu alimentacyjnego -... więcej...
22 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych, które podwyższą stawiane pracownikom Domów Pomocy Społecznej wymagania w zakresie posiadanego... więcej...

Strony