Skip to:

22 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji V Międzynarodowej Konferencji "STOP PRZEMOCY", zorganizowanej przez Katolicką Fundację Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN. Marek Michalak - nawiązując w swoim wystąpieniu do... więcej...
22 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o wypracowanie takiej procedury ochrony dzieci, będących świadkami w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych, która w pełni zabezpieczy ich... więcej...
22 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o zmianę zapisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów by osoby, posiadające uprawnienie do świadczenia z funduszu alimentacyjnego -... więcej...
22 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych, które podwyższą stawiane pracownikom Domów Pomocy Społecznej wymagania w zakresie posiadanego... więcej...
22 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji V Międzynarodowej Konferencji "STOP PRZEMOCY", zorganizowanej przez Katolicką Fundację Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN. Marek Michalak - nawiązując w swoim wystąpieniu do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 22 października do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o zmianę przepisów, dotyczących przesłuchań małoletnich w postępowaniu karnym. Zdaniem Marka Michalaka konieczna jest pełniejsza, niż dotychczas ochrona... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 22 października do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o zmianę przepisów, dotyczących przesłuchań małoletnich w postępowaniu karnym. Zdaniem Marka Michalaka konieczna jest pełniejsza, niż dotychczas ochrona... więcej...
19 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Obywatel dziecko" w Wieruszowie. Została ona zorganizowana - pod honorowym patronatem Rzecznika - przez lokalne Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" oraz Fundację Rozwoju... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 października do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego z prośbą o rozważenie możliwości skontrolowania przez NIK realizacji zadań własnych gmin w zakresie prowadzenia przedszkoli. Zaniepokojenie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 20 października do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera w związku z przypadkami zatrzymywania nieletnich w policyjnych izbach dziecka na okres... więcej...
19 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Obywatel dziecko" w Wieruszowie. Została ona zorganizowana - pod honorowym patronatem Rzecznika - przez lokalne Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" oraz Fundację Rozwoju... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 października do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego z prośbą o rozważenie możliwości skontrolowania przez NIK realizacji zadań własnych gmin w zakresie prowadzenia przedszkoli. Zaniepokojenie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 20 października do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera w związku z przypadkami zatrzymywania nieletnich w policyjnych izbach dziecka na okres... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 15 października po raz kolejny wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall w sprawie określenia dopuszczalnej liczby uczniów w klasach. Sprawie tej poświęcone już było wystąpienie Rzecznika do MEN z 3 lipca 2009 roku.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 15 października po raz kolejny wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall w sprawie określenia dopuszczalnej liczby uczniów w klasach. Sprawie tej poświęcone już było wystąpienie Rzecznika do MEN z 3 lipca 2009 roku.... więcej...
15 października w całej Polsce przeprowadzono - z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego i Rzecznika Praw Dziecka - akcję ważenia i sprawdzania zawartości plecaków, należących do uczniów szkół podstawowych. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Szkołę... więcej...
15 października w całej Polsce przeprowadzono - z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego i Rzecznika Praw Dziecka - akcję ważenia i sprawdzania zawartości plecaków, należących do uczniów szkół podstawowych. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Szkołę... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 13 października z konsultantami ds. stomatologii dziecięcej. W roboczym spotkaniu, zorganizowanym w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka, wzięli udział Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia Dagmara... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 14 października udział w uroczystościach Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanych przez Ministra Edukacji Narodowej. W dniu ich święta, z pedagogami spotkali się m.in. premier Donald Tusk oraz Minister Edukacji Narodowej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 13 października z konsultantami ds. stomatologii dziecięcej. W roboczym spotkaniu, zorganizowanym w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka, wzięli udział Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia Dagmara... więcej...

Strony