Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 13 października do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - jako organów prowadzących szkoły - o zwrócenie szczególnej uwagi na problem liczebności klas. Do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane są coraz częściej przypadki... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 14 października udział w uroczystościach Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanych przez Ministra Edukacji Narodowej. W dniu ich święta, z pedagogami spotkali się m.in. premier Donald Tusk oraz Minister Edukacji Narodowej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 października do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o wyjaśnienie problemów, związanych z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Rzecznik Praw Dziecka otrzymuje informacje, iż... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 13 października w Gali Finałowej ósmej edycji Konkursu "Nauczyciel Roku", która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Nauczycielem Roku 2009 został Radosław Moskal, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 października do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o wyjaśnienie problemów, związanych z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Rzecznik Praw Dziecka otrzymuje informacje, iż... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 13 października w Gali Finałowej ósmej edycji Konkursu "Nauczyciel Roku", która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Nauczycielem Roku 2009 został Radosław Moskal, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole... więcej...
Z okazji Dnia Nauczyciela Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do pedagogów, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży. List Rzecznika Praw Dziecka
Spot reklamowy "Waza" - element kampanii społecznej "Bicie jest głupie" - został nagrodzony srebrną statuetką na Międzynarodowym Festiwalu Reklamy Golden Drum, który odbył się w słoweńskim Portorož. Kampanię "Bicie jest głupie" zorganizował Rzecznik Praw Dziecka wraz z... więcej...
9 października w Bibliotece Narodowej odbyła się konferencja "Mądre wychowanie", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka wraz z Porozumieniem "Dzieci pod Ochroną" w składzie: Fundacja Kidprotect.pl, Komitet Ochrony Praw Dziecka i Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta... więcej...
8 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie włączenia terapii oddechowej dzieci prowadzonej w warunkach domowych - jako świadczenia gwarantowanego - do katalogu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,... więcej...
8 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie włączenia terapii oddechowej dzieci prowadzonej w warunkach domowych - jako świadczenia gwarantowanego - do katalogu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,... więcej...
7 października przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. młodzieży Sejmu RP, w czasie którego omówiono sytuację dzieci i młodzieży - uchodźców - w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Ministrów: Edukacji... więcej...
7 października przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. młodzieży Sejmu RP, w czasie którego omówiono sytuację dzieci i młodzieży - uchodźców - w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Ministrów: Edukacji... więcej...
5 października - pod hasłem "Nadzór dyrektora przedszkola po 1 września 2009 - w świetle ostatnich zmian prawnych" - odbył się w Warszawie I Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli, zorganizowany przez Wydawnictwo FORUM i redakcję miesięczników "Głos Pedagogiczny... więcej...
5 października Rzecznik Praw Dziecka spotkał się w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy z dyrektorami tamtejszych szkół i placówek oświatowych oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Marek Michalak zapoznał się również z działalnością profilaktyczną... więcej...
5 października - pod hasłem "Nadzór dyrektora przedszkola po 1 września 2009 - w świetle ostatnich zmian prawnych" - odbył się w Warszawie I Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli, zorganizowany przez Wydawnictwo FORUM i redakcję miesięczników "Głos Pedagogiczny... więcej...
5 października Rzecznik Praw Dziecka spotkał się w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy z dyrektorami tamtejszych szkół i placówek oświatowych oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Marek Michalak zapoznał się również z działalnością profilaktyczną... więcej...
2 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2009/2010 na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 2 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji roku... więcej...
2 października Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Zdrowia o pilne wyjaśnienie sytuacji Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Od 1 października - z powodu braku środków finansowych na świadczenia medyczne - placówka... więcej...
2 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2009/2010 na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 2 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji roku... więcej...

Strony