Skip to:

2 października Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Zdrowia o pilne wyjaśnienie sytuacji Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Od 1 października - z powodu braku środków finansowych na świadczenia medyczne - placówka... więcej...
1 października - w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka - odbyło się spotkanie, poświęcone problemom zapewnienia właściwej opieki dzieciom, które trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek resocjalizacyjnych. Udział w nim wzięli: Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Z ogromnym niepokojem odbieram pojawiające się w debacie publicznej stwierdzenia, jakoby dziecko mogło być w jakikolwiek sposób odpowiedzialne za kontakty seksualne z osobą dorosłą. Pragnę z całą mocą podkreślić, iż w takich przypadkach wina ZAWSZE leży po stronie osób... więcej...
tvn24.pl - "Płodził dzieci z córką. I być może z wnuczką" (29 września 2009 r.) Super Express - "Lubiłem swoją szkołę" (29 września 2009 r.) przk.pl - "Seans dla maluchów w wersji hard" (29 września 2009 r.) polskatimes.pl - "Los małej Aniki między sądami w Ennis i... więcej...
Z ogromnym niepokojem odbieram pojawiające się w debacie publicznej stwierdzenia, jakoby dziecko mogło być w jakikolwiek sposób odpowiedzialne za kontakty seksualne z osobą dorosłą. Pragnę z całą mocą podkreślić, iż w takich przypadkach wina ZAWSZE leży po stronie osób... więcej...
29 września Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozszerzenie obecnego katalogu placówek opiekuńczo-wychowawczych o nowe, specjalistyczne ośrodki dla dzieci przewlekle chorych i pozbawionych należytej opieki ze strony... więcej...
29 września Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozszerzenie obecnego katalogu placówek opiekuńczo-wychowawczych o nowe, specjalistyczne ośrodki dla dzieci przewlekle chorych i pozbawionych należytej opieki ze strony... więcej...
28 września Rzecznik Praw Dziecka spotkał sie z małymi pacjentami Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka. Marek Michalak przekazał im Kodeks Praw Dziecka, a następnie z ich rodzicami i lekarzami rozmawiał o problemach małych pacjentow W spotkaniu wzięły rownież... więcej...
26 września Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w obchodach Dnia Patrona Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi koło Sokołowa Podlaskiego. W trzecią rocznicę nadania placówce imienia Róży Król odbył się uroczysty piknik. Wśród atrakcji, przygotowanych przez... więcej...
28 września Rzecznik Praw Dziecka spotkał sie z małymi pacjentami Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka. Marek Michalak przekazał im Kodeks Praw Dziecka, a następnie z ich rodzicami i lekarzami rozmawiał o problemach małych pacjentow W spotkaniu wzięły rownież... więcej...
26 września Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w obchodach Dnia Patrona Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi koło Sokołowa Podlaskiego. W trzecią rocznicę nadania placówce imienia Róży Król odbył się uroczysty piknik. Wśród atrakcji, przygotowanych przez... więcej...
Marek Michalak wziął udział w dorocznej konferencji Rzeczników Praw Dziecka ENOC 2009, która odbyła się w dniach 23-25 września w Paryżu. Wzorem lat ubiegłych, obecni na konferencji Rzecznicy wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie ochrony praw... więcej...
25 września odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Projekt - wzmacniający pozycję Rzecznika i rozszerzający jego kompetencje - skierowano do dalszych prac w komisji. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
Marek Michalak wziął udział w dorocznej konferencji Rzeczników Praw Dziecka ENOC 2009, która odbyła się w dniach 23-25 września w Paryżu. Wzorem lat ubiegłych, obecni na konferencji Rzecznicy wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie ochrony praw... więcej...
25 września odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Projekt - wzmacniający pozycję Rzecznika i rozszerzający jego kompetencje - skierowano do dalszych prac w komisji. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
7 września 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wyeliminowanie praktyki wliczania stypendium motywacyjnego do dochodu rodziny, korzystającej z pomocy społecznej. Do Rzecznika docierają sygnały o obniżaniu... więcej...
7 września 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wyeliminowanie praktyki wliczania stypendium motywacyjnego do dochodu rodziny, korzystającej z pomocy społecznej. Do Rzecznika docierają sygnały o obniżaniu... więcej...
4 września 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się po raz kolejny do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowań prawnych, dotyczących opieki paliatywnej nad dziećmi. W związku z pracami nad projektem "Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń... więcej...
7 września Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczących Komisji Sejmu RP - Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z wnioskiem o nowelizację ustawy o systemie oświaty, która nakładałaby na gminę obowiązek... więcej...
4 września 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się po raz kolejny do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowań prawnych, dotyczących opieki paliatywnej nad dziećmi. W związku z pracami nad projektem "Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń... więcej...

Strony