Skip to:

7 września Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczących Komisji Sejmu RP - Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z wnioskiem o nowelizację ustawy o systemie oświaty, która nakładałaby na gminę obowiązek... więcej...
3 września Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przebywał w Wielkopolsce. W Chojnie spotkał się z uczniami szkoły podstawowej, ich rodzicami i nauczycielami. Rzecznik na miejscu badał też sprawę małej Róży, spotykając się z jej rodziną i przedstawicielami lokalnej... więcej...
3 września Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przebywał w Wielkopolsce. W Chojnie spotkał się z uczniami szkoły podstawowej, ich rodzicami i nauczycielami. Rzecznik na miejscu badał też sprawę małej Róży, spotykając się z jej rodziną i przedstawicielami lokalnej... więcej...
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do uczniów. List do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010
1 września Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego oraz w świetlicach środowiskowych Fundacji Pomocy Rodzinie "Opoka" w Łodzi. Uczniowie nowego łódzkiego liceum rozpoczęli naukę w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził dzieci, wypoczywające na koloniach w Istebnej i Rabce Zdroju. W sobotę 22 sierpnia Rzecznik spotkał się z dziećmi ze Śląska, wypoczywającymi w ośrodku "Halniak" w Istebnej. Dzieci rozmawiały z Rzecznikiem o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził dzieci, wypoczywające na koloniach w Istebnej i Rabce Zdroju. W sobotę 22 sierpnia Rzecznik spotkał się z dziećmi ze Śląska, wypoczywającymi w ośrodku "Halniak" w Istebnej. Dzieci rozmawiały z Rzecznikiem o... więcej...
21 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził harcerzy podczas zlotu kadry instruktorskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Małeczu. W zlocie, który odbył się w dniach 19-21 sierpnia, wzięło udział ponad pół tysiąca kadry instruktorskiej ZHP. Dla... więcej...
21 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził harcerzy podczas zlotu kadry instruktorskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Małeczu. W zlocie, który odbył się w dniach 19-21 sierpnia, wzięło udział ponad pół tysiąca kadry instruktorskiej ZHP. Dla... więcej...
20 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o uregulowanie statusu prawnego asystentów, wspierających dzieci niepełnosprawne. W myśl obowiązujących przepisów miejscem pracy asystenta jest przede wszystkim... więcej...
19 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o sprecyzowanie regulacji prawnych, dotyczących przyjmowania pięciolatków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.... więcej...
19 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o zagwarantowanie uczniom odpowiednich warunków do utrzymania higieny osobistej. Niepokój Rzecznika wzbudziły wyniki kontroli, przeprowadzonej w szkołach przez Państwową Inspekcję... więcej...
19 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o sprecyzowanie regulacji prawnych, dotyczących przyjmowania pięciolatków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.... więcej...
19 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o zagwarantowanie uczniom odpowiednich warunków do utrzymania higieny osobistej. Niepokój Rzecznika wzbudziły wyniki kontroli, przeprowadzonej w szkołach przez Państwową Inspekcję... więcej...
W dniach 8-9 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził w Koronowie uczestników zlotu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zorganizowanego z okazji jubileuszu 20-lecia powstania organizacji. W zlocie, który odbył się w dniach 3-9 sierpnia, udział wzięło 3,... więcej...
W dniach 8-9 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził w Koronowie uczestników zlotu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zorganizowanego z okazji jubileuszu 20-lecia powstania organizacji. W zlocie, który odbył się w dniach 3-9 sierpnia, udział wzięło 3,... więcej...
tvn24.pl - "Nie mieli prawa sterylizować matki Róży?" (31 sierpnia 2009 r.) monitor.edu.pl - "Rzecznik Praw Dziecka ponownie pyta o pięciolatki w przedszkolu" (31 sierpnia 2009 r.) Gazeta Wyborcza Czestochowa - "Rzecznik z wizytą u niczyich dzieci" (31 sierpnia 2009 r... więcej...
tvn24.pl - "Nie mieli prawa sterylizować matki Róży?" (31 sierpnia 2009 r.) monitor.edu.pl - "Rzecznik Praw Dziecka ponownie pyta o pięciolatki w przedszkolu" (31 sierpnia 2009 r.) Gazeta Wyborcza Czestochowa - "Rzecznik z wizytą u niczyich dzieci" (31 sierpnia 2009 r... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o informacje na temat stanu przygotowania podręczników dla dzieci niewidomych i słabo widzących. W wystąpieniu z 5 sierpnia br. Marek Michalak wyraził zaniepokojenie informacjami, iż zabraknąć może... więcej...
5 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w zorganizowanej w Ministerstwie Zdrowia konferencji, której tematem była profilaktyka epidemii grypy A/H1N1. W briefingu udział wzięli: Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła... więcej...

Strony