Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o informacje na temat stanu przygotowania podręczników dla dzieci niewidomych i słabo widzących. W wystąpieniu z 5 sierpnia br. Marek Michalak wyraził zaniepokojenie informacjami, iż zabraknąć może... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka dotarły informacje, iż w niektórych gminach świadczenia rodzinne wypłacane są z opóźnieniem. W związku z tym 5 sierpnia 2009 roku Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przedstawienie informacji na temat działań,... więcej...
5 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w zorganizowanej w Ministerstwie Zdrowia konferencji, której tematem była profilaktyka epidemii grypy A/H1N1. W briefingu udział wzięli: Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 4 sierpnia do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stosowanie - przewidzianego w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych zasad umarzania należności... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 4 sierpnia 2009 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań w celu uzależnienia wysokości świadczeń rodzinnych od ilość dzieci. Obecnie obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje przyznanie rodzinie... więcej...
4 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmiany w ustawie z 20 czerwca 2002 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego tak, by dzieci niepełnosprawne objęte były... więcej...
4 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań, mających na celu zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków podróży dzieci i młodzieży na wakacje poza granicami RP. Obowiązujące przepisy nie regulują... więcej...
4 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie korzystania przez nastolatków z solariów oraz stworzenie niezbędnych uregulowań prawnych, chroniących zdrowie i życie dzieci. Nadmiernie dbający o zachowanie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 4 sierpnia do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stosowanie - przewidzianego w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych zasad umarzania należności... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 4 sierpnia 2009 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań w celu uzależnienia wysokości świadczeń rodzinnych od ilość dzieci. Obecnie obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje przyznanie rodzinie... więcej...
4 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmiany w ustawie z 20 czerwca 2002 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego tak, by dzieci niepełnosprawne objęte były... więcej...
4 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań, mających na celu zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków podróży dzieci i młodzieży na wakacje poza granicami RP. Obowiązujące przepisy nie regulują... więcej...
4 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie korzystania przez nastolatków z solariów oraz stworzenie niezbędnych uregulowań prawnych, chroniących zdrowie i życie dzieci. Nadmiernie dbający o zachowanie... więcej...
1 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w uroczystościach z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Marek Michalak zwiedził zorganizowaną przez Związek Harcerstwa Polskiego wystawę pt. "Braterstwo", a następnie złożył wieniec pod pomnikiem... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 31 lipca 2009 roku do Ministra Edukacji Narodowej o zagwarantowanie wszystkim uczniom słabo słyszącym możliwości udziału w pisemnym egzaminie maturalnym z języka nowożytnego, zgodnie z zasadą równych szans edukacyjnych. Podobny problem... więcej...
1 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w uroczystościach z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Marek Michalak zwiedził zorganizowaną przez Związek Harcerstwa Polskiego wystawę pt. "Braterstwo", a następnie złożył wieniec pod pomnikiem... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 31 lipca 2009 roku do Ministra Edukacji Narodowej o zagwarantowanie wszystkim uczniom słabo słyszącym możliwości udziału w pisemnym egzaminie maturalnym z języka nowożytnego, zgodnie z zasadą równych szans edukacyjnych. Podobny problem... więcej...
29 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w towarzystwie Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda odwiedził ponad 800 dzieci, odpoczywających na letnich koloniach w województwie mazowieckim i pomorskim. W Harcerskim Centrum Edukacji... więcej...
29 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w towarzystwie Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda odwiedził ponad 800 dzieci, odpoczywających na letnich koloniach w województwie mazowieckim i pomorskim. W Harcerskim Centrum Edukacji... więcej...
27 lipca 2009 Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie uregulowania w przepisach prawa dopuszczalnego ciężaru tornistrów/plecaków szkolnych. Problem jest dostrzegany od wielu lat przez lekarzy. Wyniki... więcej...

Strony