Skip to:

27 lipca 2009 Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie uregulowania w przepisach prawa dopuszczalnego ciężaru tornistrów/plecaków szkolnych. Problem jest dostrzegany od wielu lat przez lekarzy. Wyniki... więcej...
23 lipca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje, na temat przewidywanej daty ratyfikacji Konwencji haskiej z 19 października 1996 r. Zdaniem Marka Michalaka należy wzmocnić ochronę dziecka w... więcej...
23 lipca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Finansów Jana Vincenta-Rostowskiego z wnioskiem, by podczas prac nad budżetem państwa na rok 2010 uwzględniono konieczność podwyższenia progów dochodowych, uprawniających do nabycia świadczeń... więcej...
23 lipca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje, na temat przewidywanej daty ratyfikacji Konwencji haskiej z 19 października 1996 r. Zdaniem Marka Michalaka należy wzmocnić ochronę dziecka w... więcej...
23 lipca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Finansów Jana Vincenta-Rostowskiego z wnioskiem, by podczas prac nad budżetem państwa na rok 2010 uwzględniono konieczność podwyższenia progów dochodowych, uprawniających do nabycia świadczeń... więcej...
W odpowiedzi na informacje o wynikach I etapu akcji "Piaskownice są dla dzieci" - przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił 22 lipca Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu swoje spostrzeżenia, związane z... więcej...
W odpowiedzi na informacje o wynikach I etapu akcji "Piaskownice są dla dzieci" - przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił 22 lipca Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu swoje spostrzeżenia, związane z... więcej...
Wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego(http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2009/p_45_08.htm), zgodnie z którym osoby, którym odmówiono świadczeń niewłaściwie argumentując, iż nie utraciły dochodu, jeśli w tym samym roku kalendarzowym uzyskały inny dochód - mogą... więcej...
16 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono opinie poszczególych komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. 16 lipca... więcej...
16 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono opinie poszczególych komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. 16 lipca... więcej...
W związku z doniesieniami mediów, iż niektóre sklepy zabraniają wstępu osobom z wózkami dziecięcymi, Rzecznik Praw Dziecka 16 lipca skierował wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Elżbiety Radziszewskiej. Marek Michalak zaapelował o zapobieżenie... więcej...
14 lipca Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w posiedzeniu połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyeliminowanie praktyk, stosowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wobec kobiet, przebywających na zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży. Z posiadanych przez Rzecznika... więcej...
14 lipca Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w posiedzeniu połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyeliminowanie praktyk, stosowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wobec kobiet, przebywających na zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży. Z posiadanych przez Rzecznika... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 14 lipca do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o uzupełnienie kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych o szczepienie przeciwko pneumokokom. Obecnie znajduje się ono na liście szczepień zalecanych. Wprowadzenie go do... więcej...
Leki współczesnej terapii w Polsce - "Czy Polska kocha swoje dzieci?" (Nr 3/2009) wiadomosci24.pl - "Szczecin: Szpital odrzuca zarzuty" (31 lipca 2009) polskatimes.pl - "Rzecznik praw dziecka prowadzi wózki do sklepów" (31 lipca 2009) Polska Kurier Lubelski - "Rzecznik... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 14 lipca do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o uzupełnienie kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych o szczepienie przeciwko pneumokokom. Obecnie znajduje się ono na liście szczepień zalecanych. Wprowadzenie go do... więcej...
Leki współczesnej terapii w Polsce - "Czy Polska kocha swoje dzieci?" (Nr 3/2009) wiadomosci24.pl - "Szczecin: Szpital odrzuca zarzuty" (31 lipca 2009) polskatimes.pl - "Rzecznik praw dziecka prowadzi wózki do sklepów" (31 lipca 2009) Polska Kurier Lubelski - "Rzecznik... więcej...
Marek Michalak zwrócił się 10 lipca do Prezesa Rady Ministrów o zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych dla pełnej realizacji zapisów projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rzecznik jest zaniepokojony informacjami o znacznym... więcej...

Strony