Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 31 grudnia 2010 roku do Przewodniczących Sejmowych Komisji - Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty oraz Zdrowia Bolesława Piechy - z prośbą o podjęcie działań zmierzających do oceny stanu opieki sanatoryjnej i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 30 grudnia 2010 roku do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z prośbą o udzielenie informacji na temat wyników badań dotyczących problemów z wykonywaniem orzeczeń o przymusowym odebraniu dziecka. W lutym... więcej...
W związku z trwającą zimą oraz nadchodzącym Sylwestrem, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak tradycyjnie już skierował list otwarty do rodziców, opiekunów, wychowawców i służb porządkowych w sprawie bezpieczeństwa dzieci w kontekście powszechnie używanych fajerwerków,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przyjął 22 grudnia 2010 roku z rąk Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego dh. Małgorzaty Sinicy Betlejemskie Światło Pokoju. Marek Michalak podziękował Druhnie Naczelnik i towarzyszącym jej harcerzom za Światło - symbol miłości,... więcej...
W Centrum Konferencyjnym przy Hali Stulecia we Wrocławiu wręczono statuetki "Kropla Życia" lekarzom, sponsorom i przyjaciołom Wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, aktywnie działającym na rzecz małych pacjentów. Wśród... więcej...
We wtorek 21 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w wieczerzy wigilijnej w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie (woj. podlaskie). Wśród gości obecni byli również Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Zastępca... więcej...
"Prawo dziecka do ochrony zdrowia" to temat konferencji, która z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyła się w poniedziałek 20 grudnia 2010 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Była to szesnasta w tym roku konferencja poświęcona... więcej...
W poniedziałek 20 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził w Olsztynie Szkołę Podstawową nr 7 im. Leona Kruczkowskiego. Towarzyszyli mu zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand i posłanka na Sejm RP Lidia Staroń. Uczniowie tej... więcej...
17 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak tradycyjnie uczestniczył w Świdnicy - Stolicy Dziecięcych Marzeń - w dorocznym spotkaniu wigilijnym z dziećmi, podopiecznymi Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE", które powstało przed 25 laty z jego... więcej...
17 grudnia 2010 roku we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem I międzynarodowego sympozjum "Co nowego w pediatrii i onkologii?". Spotkanie zorganizował Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Komisja Onkologii Wieku Rozwojowego PAN... więcej...
16 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Posłanki na Sejm RP Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz odwiedził Poznań, gdzie wziął udział w spotkaniu bożonarodzeniowym w Szkole Podstawowej im. Wandy Błeńskiej oraz w cyklicznym projekcie Gazeta... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka. Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w roku akademickim 2009/2010. Dla autorów najlepiej ocenionych prac przewidziano nagrody... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 15 grudnia 2010 roku do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie reprezentacji dziecka w postępowaniach dotyczących ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Z analizy kierowanych do... więcej...
15 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie wzmocnienia ochrony pracowników - uprawnionych do urlopu wychowawczego - przed wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę. Zdaniem... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 15 grudnia 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia dzieciom chorym na cukrzycę warunków dla bezpiecznego ich przebywania w szkołach i przedszkolach. Do... więcej...
14 grudnia 2010 roku w Siedlcach odbyła się piętnasta konferencja Rzecznika Praw Dziecka "Ku dorosłości", organizowana w ramach cyklu "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka". W czasie konferencji Marek Michalak podkreślał, że odpowiedzialność za to jacy są i... więcej...
11 grudnia 2010 roku w Zamościu odbył się koncert muzyki filmowej Krzesimira Dębskiego z okazji XX-lecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawym "Krok za Krokiem". Gościem jubileuszowego spotkania był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, które z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Informacji Rady Europy odbyły się 10 grudnia 2010 roku w Warszawie. W uroczystości uczestniczył Marszałek Sejmu... więcej...
W dniach 7 i 8 grudnia 2010 roku w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja na temat "Zapewnienia wszystkim dzieciom sprawiedliwości i ochrony". W spotkaniu organizowanym przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Ministra Sprawiedliwości Belgii oraz... więcej...
W dniach 13-16 września 2011 roku w Warszawie odbędzie się zjazd Rzeczników Praw Dziecka zrzeszonych w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC). Podczas zjazdu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak obejmie przewodnictwo nad tą organizacją. Do stolicy naszego... więcej...

Strony