Skip to:

9 czerwca 2010 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o zmianę przepisów ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 9 czerwca 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o zmianę projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił 9 czerwca, podczas 68. posiedzenia Sejmu, Informację o działalności RPD za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Informacja o o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2009 Rzecznik Praw... więcej...
9 czerwca 2010 roku w Warszawie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał statuetkę DOBRO PRZYCHODZI Z CZŁOWIEKIEM za "walkę o dobro drugiego Człowieka oraz ogromny wkład i zaangażowanie w budowanie lepszego, bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego świata dzieci... więcej...
9 czerwca 2010 roku W Szkole Podstawowej nr 32 z oddziałami integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie odbyła się inauguracja kampanii społecznej "Płytka wyobraźnia to kalectwo", współorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Stowarzyszenie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 9 czerwca 2010 roku - za pośrednictwem kuratorów oświaty - do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o to, by każdego roku przeprowadzane były przed rozpoczęciem wakacji zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 8 czerwca 2010 roku w debacie uczniowskiej "Przejawy łamania praw dziecka", która odbyła się w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku. Rzecznik rozmawiał z uczestnikami debaty o prawach, jakie posiada każdy... więcej...
8 czerwca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w obchodach Dnia Patrona w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie. Kulminacyjnym punktem uroczystości było spotkanie gimnazjalistów z Rzecznikiem oraz debata na temat praw i wolności dziecka.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 7 czerwca 2010 roku z uczniami i wychowawcami szkoły podstawowej w Koźminie Wielkopolskim. Wizytę Rzecznika w Szkole Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim rozpoczął program... więcej...
W niedzielę 6 czerwca 2010 roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta msza święta, podczas której - na mocy decyzji Papieża Benedykta XVI - ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. premier Donald Tusk... więcej...
Już po raz szósty z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka odbył się w Rabce Zdroju festyn dla dzieci z Podhala, Spisza i Orawy. Honorowym gościem tegorocznego spotkania był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Organizowany od 2005 roku festyn to prezent od... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 1 czerwca 2010 roku wziął udział w XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczne obrady młodzieżowego paralmentu poświęcone były problematyce samorządności uczniowskiej. Obrady otworzył Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski.... więcej...
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców. List Rzecznika Praw Dziecka
Dobro dziecka przed wymiarem sprawiedliwości - to temat konferencji, która 31 maja 2010 roku odbyła się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W dyskusji wziął udział Rzecznik Praw Dziecka, będący jednocześnie patronem honorowym... więcej...
27 maja 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera o zapewnienie dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem ich do żebrania. Czas wakacji charakteryzuje się od lat szczególnym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 26 maja 2010 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o ponowne przeanalizowanie sytuacji małoletnich cudzoziemców, nielegalnie przebywających w Polsce w aspekcie ich prawa do bezłpatnych świadczeń zdrowotnych. W odpowiedzi... więcej...
Senackie komisje - Rodziny i Polityki Społecznej, Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - zakończyły 26 maja 2010 roku prace nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przmoecy w rodzinie. W posiedzeniach wszystkich trzech komisji wziął udział... więcej...
25 maja 2010 roku - pod hasłem "Stop pedofilom!" - ruszyła kampania społeczna, współorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Fundację Kidprotect.pl. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia dzieci online i upowszechnianie wiedzy... więcej...
25 maja 2010 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zainaugurowano kampanię społeczną "Stop pedofilom!", współorganizowaną przez Rzecznika oraz Fundację Kidprotect.pl. Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Sprawiedliwości... więcej...
24 maja 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Edukacji Narodowej Katarzynie Hall uwagi do rozporządzenia, regulującego m.in. zasady działania oraz warunki pobytu dzieci i młodzieży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym... więcej...

Strony