Skip to:

W siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej odbyła się 21 maja 2010 roku konferencja "Prawo dziecka do edukacji". W dyskusji udział wzięli m.in. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna... więcej...
21 maja 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Spotkanie odbyło się z okazji Święta najstarszej w Polsce uczelni o profilu pedagogicznym. 21 maja 2010 roku... więcej...
20 maja 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył we wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego posłowie zapoznali się z "Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za... więcej...
19 maja 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości powołania Romana Hausera na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nowy Prezes NSA - powołany na tę funkcję przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta RP... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 18 maja dzieci i młodzież ze szkół w Toruniu, Bydgoszczy i Sadkach (powiat nakielski). W Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu Rzecznik uczestniczył w święcie szkoły i wręczył nagrody laureatom konkursu na superkumpla roku.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 18 maja 2010 roku do Wojewodów z tych regionów, które dotknięte zostały klęską powodzi, o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo najmłodszych obywateli RP. Marek Michalak w piśmie, skierowanym do wojewodów:... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 18 maja dzieci i młodzież ze szkół w Toruniu, Bydgoszczy i Sadkach (powiat nakielski). W Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu Rzecznik uczestniczył w święcie szkoły i wręczył nagrody laureatom konkursu na superkumpla roku.... więcej...
Podmiotowość dziecka była tematem szóstej konferencji Rzecznika Praw Dziecka w ramach cyklu "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka". Dyskusja na ten temat odbyła się 17 maja 2010 roku w Dworze Artusa w Toruniu. Konferencja "Jak podmiotowo traktować dziecko?"... więcej...
Podmiotowość dziecka była tematem szóstej konferencji Rzecznika Praw Dziecka w ramach cyklu "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka". Dyskusja na ten temat odbyła się 17 maja 2010 roku w Dworze Artusa w Toruniu. Konferencja "Jak podmiotowo traktować dziecko?"... więcej...
14 maja 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w międzynarodowej konferencji "Najmłodsi obywatele RP: opieka - edukacja - wychowanie", w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Rzecznik Praw Dziecka był - wraz z Parlamentarnym Zespołem "Rodzina 2030" oraz... więcej...
14 maja 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej o poinformowanie rektorów uczelni pedagogicznych o zmianach w zakresie form opieki nad dzieckiem do lat 3. Przygotowywaniu tzw. "ustawy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił 14 maja 2010 roku uwagę Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej na trudności, jakie mogą się pojawić przy realizacji funkcji edukacyjnej przez różnorodne formy opieki, przewidziane w powstającej ustawie o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 14 maja 2010 roku do Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej o rozważenie możliwości rozszerzenia adresatów oferty centrów pobytu dziennego o dzieci w wieku 0-6 lat. Marek Michalak poprosił również o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 14 maja 2010 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informacje na temat polityki społecznej wobec dziecka do 3. roku życia. Rzecznik zwrócił w wystąpieniu uwagę na:- brak monitoringu - a co za tym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 14 maja 2010 roku do Ministra Finansów Jana Vincenta-Rostowskiego o zabezpieczenie środków na dofinansowanie korzystania z różnorodnych form opieki - przewidzianych w ustawie o formach opieki nad dziećmi do lat 3 - przez... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 14 maja 2010 roku do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o uznanie projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za priorytetowy i przyspieszenie prac legislacyjnych nad tym dokumentem. Rzecznik wyraził... więcej...
13 maja 2010 roku zainaugurowano drugą edycję kampanii "Zły dotyk", poświęconej problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. W konferencji prasowej w warszawskiej "Zachęcie" udział wzięli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna... więcej...
12 maja 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w gali Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Celem akcji, którą od 17 lat organizuje Fundacja "Świat na TAK", jest promocja prospołecznych postaw wśród dzieci i młodzieży. W samej Warszawie w... więcej...
13 maja 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował wystąpienie generalne do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otworzył 12 maja 2010 roku Ośrodek Rehabilitacji AMICUS na warszawskim Żoliborzu. Placówka prowadząca bezpłatną i specjalistyczną terapię dla chorych dzieci powstała z inicjatywy Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Ośrodek AMICUS... więcej...

Strony