Skip to:

11 maja 2010 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyła się konferencja Rzecznika Praw Dziecka na temat sytuacji dziecka przed wymiaru sprawiedliwości. Piątą konferencję w ramach cyklu "Prawa człowieka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 10 maja dzieci i młodzież ze szkół w powiecie kaliskim. Pierwsze spotkanie odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Marek Michalak wyjaśniał zebranym na czym polega jego praca, a także... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 8 maja 2010 udział w zorganizowanej już po raz jedenasty w Warszawie Paradzie Schumana. Przesłaniem tegorocznej Parady była integracja z osobami z niepełnosprawnością. Tegororczna Parada Schumana rozpoczęła się od... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego Janem Orgelbrandem zaapelowali 7 maja 2010 roku do prezydentów miast, burmistrzów i wójtów o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci, korzystających z miejsc zabawy i... więcej...
7 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o pilne udzielenie informacji na temat aktualnego stanu pracy nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i planowanego terminu... więcej...
Sejm Rzeczypospolitej uchwalił 6 maja 2010 roku nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowa ustawa - której gorącym orędownikiem był od początku sprawowania urzędu Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak - wprowadza m.in. zakaz stosowania kar... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 6 maja 2010 roku udział w posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, podczas którego przedstawił "Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2009 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka"... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem jubileuszowego Finału 10. edycji programu "Bezpieczeństwo dla wszystkich". Do tegorocznej edycji konkursu plastycznego, którego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problemem bezpieczeństwa na drogach,... więcej...
Działalności Rzecznika Praw Dziecka poświęcony był wykład, który Marek Michalak wygłosił 5 maja 2010 roku podczas seminarium w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci Kliniki Prawa - Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej UW -... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystościach z okazji 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Rzecznik złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, wysłuchał też uroczystego koncertu z okazji rocznicy, który odbył... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wziął 30 kwietnia udział w pogrzebie 1,5 rocznego chłopca, którego ciało znaleziono w stawie na obrzeżach miasta, a którego tożsamości nie udało się określić. Tego samego dnia Marek Michalak spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka odwiedził 28 kwietnia 2010 roku Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". Marek Michalak spotkał się z małymi pacjentami i personelem placówki oraz był gościem ceremonii wręczenia Orderu Uśmiechu panu Kazimierzowi Kosiowi. 906. Kawaler Orderu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wręczył 28 kwietnia 2010 roku nagrody zwycięzcom ogólnopolskiego konkursu na plakat o prawach dziecka. Tegoroczna edycja konkursu "Narysuj mi prawo", organizowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości, Wolności i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 27 kwietnia 2010 roku wystąpił do Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie warunków dofinansowania projektów Programu "Kapitał Ludzki", przyczyniających się do tworzenia przedszkoli i innych form wychowania... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Dzieci i młodzież wobec przemocy", która odbyła się we wtorek 27 kwietnia w Strzelinie (woj. dolnośląskie). W pierwszej części konferencji uczestniczyli delegaci szkół podstawowych, gimnazjalnych i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wręczył 25 kwietnia 2010 roku w Toruniu nagrody laureatom XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka dla uczniów szkół średnich. Tegoroczna edycja Olimpiady, której celem jest podnoszenie wśród licealistów... więcej...
W poniedziałek 26 kwietnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z nagrodzonymi i wyróżnionymi uczestnikami konkursu na prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Jury konkursu: prof... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 23 kwietnia 2010 roku z prof. dr. hab. Janem Łaszczykiem, Rektorem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Rozmowa, w której udział wzięła prof. Barabara Smolińska-Thieiss z APS oraz Dyrektor Biura RPD... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 21 kwietnia 2010 roku po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie organizacji opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży, w tym - dostępu do lekarza pediatry. Rzecznik podkreślił, iż każde dziecko powinno przynajmniej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział 20 kwietnia 2010 roku w uroczystościach pogrzebowych Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego. Po Mszy Św., która odbyła się w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, Rzecznik Praw Obywatelskich spoczął w... więcej...

Strony