Skip to:

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP zakończyła w czwartek, 18 marca, pracę nad poprawkami do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgłoszonymi podczas drugiego czytania ustawy. W posiedzeniu Komisji wziął udział Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
18 marca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w 63. posiedzeniu Sejmu RP, podczas którego zaprezentowano Informację Rządu na temat realizacji Konwencji o Prawach Dziecka w dwudziestą rocznicę jej podpisania. Marek Michalak zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na... więcej...
16 marca 2010 roku w Lublinie odbyła się konferencja "Uwarunkowania życia codziennego a zdrowie psychiczne dziecka", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach cyklu spotkań "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka". Lubelskie spotkanie na Wydziale... więcej...
15 marca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dziećmi, młodzieżą i wychowawcami szkół w Rykach, Kazimierzu Dolnym i Bychawie. Wizytę w Rzecznika w woj. lubelskim rozpoczęły odwiedziny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach. W czasie... więcej...
15 marca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dyskusji, dotyczącej roli Rzecznika w ochronie praw i wolności najmłodszych, wzięli udział studenci i pracownicy naukowi... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 10 marca 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o przedłużenie terminu składania zapotrzebowań na adaptacje podręczników i książek, przeznaczonych dla uczniów niewidomych oraz słabowidzących. Dyrektorzy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 10 marca 2010 roku do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego w sprawie emitowanych przed dobranocką zapowiedzi informacji dnia, szerzej omawianych w głównym wydaniu "Wiadomości"... więcej...
10 marca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie uregulowania sposobu podawania leków dzieciom, przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rozporządzenie Ministra Pracy i... więcej...
W wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z 10 marca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak poparł propozycję Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem, dotyczącą usprawnienia postępowań w sprawach karnych z udziałem najmłodszych. Marek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był moderatorem jednego z paneli międzynarodowej konferencji "Polska dla rodziny - rodzina dla Polski", która 10 marca 2010 roku odbyła się w gmachu Sejmu RP. Konferencja - zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 8 marca 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall w sprawie podawania leków dzieciom, które przebywają w placówkach i ośrodkach, funkcjonujących w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Pytania o zasady... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był 8 marca 2010 gościem VIII Finału kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", który miał miejsce w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Akcja "Cała Polska czyta dzieciom" ma na celu zachęcenie rodziców i wychowawców do... więcej...
5 marca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem uczniów i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Spotkanie z Rzecznikiem było okazją do podsumowania projektu "Szkoła z prawami dziecka",... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przyjął 4 marca 2010 roku delegację uczniów Akademii Przyszłości - programu edukacyjnego, realizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna. Podopieczni Akademii napisali w przekazanej Rzecznikowi petycji m.in.: "Jest Pan naszym Rzecznikiem... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Sejmu RP 4 marca 2010 roku, podczas którego Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła sprawozdanie z prac nad projektami - rządowym i poselskim - nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w... więcej...
W środa 3 marca w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji prasowej, inaugurującej III etap kampanii "Dziecko - świadek szczególnej troski". W konferencji uczestniczył również Minister Sprawiedliwości... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 2 marca z dziećmi ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Warszawie. Uczniowie - w ramach realizowanego w szkole programu "Szkoła z prawami" - wzięli także udział w zajęciach o prawach dziecka. Podczas spotkania z... więcej...
Konieczność weryfikacji przez sądy opiekuńcze zasadności pobytu dzieci w placówkach oraz problem opóźnień w zgłaszaniu dzieci do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych przez pracowników domów dziecka są przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministra... więcej...
1 marca 2010 roku przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka wziął udział w konferencji "Kształtowanie systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Polsce", zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości. Występując na konferencji, minister Krzysztof Kwiatkowski... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 26 lutego udział w konferencji "Budujmy społeczeństwo dla wszystkich", zorganizowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Konferencje, którą otworzył minister Jarosław Duda, zainaugurowała obchody Europejskiego Roku... więcej...

Strony