Skip to:

Spośród poświęconych dwudziestoleciu Konwencji o Prawach Dziecka prac plastycznych i literackich, przygotowanych na apel Rzecznika Praw Dziecka przez dzieci i młodzież, wyłoniono 46 prac nagrodzonych i 166 wyróżnionych. Poniżej zamieszczamy list Rzecznika Praw Dziecka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 25 lutego 2010 roku do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. o udzielenie wyjaśnień w sprawie ograniczenia produkcji i emisji na antenie TVP programów dla dzieci. Zaniepokojenie Rzecznika wzbudziły m.in. informacje o zdjęciu z... więcej...
Godność dziecka była tematem przewodnim drugiej z cyklu konferencji, organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka pod wspólnym hasłem "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka". Dyskusja na ten temat - z udziałem przedstawicieli instytucji państwowych,... więcej...
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka zainaugurowało seminarium "Wokół spraw dziecka 2", zorganizowane 23 lutego 2010 roku w Kożuchowie. Seminarium, zorganizowane w ramach projektu "Kożuchów - dzieciom", poświęcone było prawom dziecka w kontekście... więcej...
We wtorek, 23 lutego, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W spotkaniu z Markiem Michalakiem uczestniczyło ponad dwustu studentów i wykładowców zielonogórskiej uczelni.... więcej...
22 lutego 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Przeciw przemocy w rodzinie. Ręce są do przytulania". Konferencję - z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw - zorganizował Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, a... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał 22 lutego 2010 roku honorowy tytuł Przyjaciela Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Warszawa Praga Południe. Wyróżnienie wręczono Rzecznikowi podczas wieczornicy, przygotowanej z okazji 25-lecia Rady... więcej...
22 lutego 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Przeciw przemocy w rodzinie. Ręce są do przytulania". Konferencję - z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw - zorganizował Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, a... więcej...
19 lutego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uczcił setną rocznicę urodzin Ireny Sendlerowej, przyjmując przez aklamację okolicznościową uchwałę, poświęconą Jej pamięci. Irena Sendlerowa - członkini Rady Pomocy Żydom "Żegota", która z warszawskiego getta uratowała około 2... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 18 lutego 2010 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o wzmocnienie uprawnień rodziców adopcyjnych w zakresie korzystania z urlopów ojcowskich. Nowelizacja kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw z... więcej...
18 lutego 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty w sprawie wsparcia finansowego dla osób, ubiegających się o zostanie rodziną zastępczą. Problemowi osób, które -... więcej...
18 lutego 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty w sprawie wsparcia finansowego dla osób, ubiegających się o zostanie rodziną zastępczą. Problemowi osób, które -... więcej...
17 lutego 2010 roku - podczas obchodów setnej rocznicy urodzin Ireny Sendlerowej - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odznaczony został medalem "Ludziom czyniącym dobro". Irena Sendlerowa - członkini Rady Pomocy Żydom "Żegota", Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata,... więcej...
17 lutego 2010 roku - podczas obchodów setnej rocznicy urodzin Ireny Sendlerowej - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odznaczony został medalem "Ludziom czyniącym dobro". Irena Sendlerowa - członkini Rady Pomocy Żydom "Żegota", Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 16 lutego 2010 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie przepisów, regulujących wsparcie finansowe dla osób, ubiegających się o zostanie rodziną zastępczą. W opinii Marka Michalaka wsparcia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 16 lutego 2010 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie przepisów, regulujących wsparcie finansowe dla osób, ubiegających się o zostanie rodziną zastępczą. W opinii Marka Michalaka wsparcia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 lutego 2010 roku do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o wydanie aktu wykonawczego, regulującego procedurę przymusowego odebrania dziecka. W opinii Marka Michalaka powinny powstać wytyczne, które w... więcej...
12 lutego 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie obrad przedstawiono informację Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie harmonogramu zadań, wykonywanych w roku 2009 w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 lutego 2010 roku do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o wydanie aktu wykonawczego, regulującego procedurę przymusowego odebrania dziecka. W opinii Marka Michalaka powinny powstać wytyczne, które w... więcej...
12 lutego 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie obrad przedstawiono informację Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie harmonogramu zadań, wykonywanych w roku 2009 w... więcej...

Strony