Skip to:

12 lutego 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas którego przyjęto projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Ireny Sendlerowej. Rzecznik Praw Dziecka 22 stycznia... więcej...
11 lutego 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera w sprawie statusu prawnego dzieci cudzoziemców - rezydentów długoterminowych Wspólnot Europejskich - urodzonych i mieszkających w Polsce... więcej...
11 lutego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych, popełnianych na szkodę dziecka, do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu. Zgodnie z... więcej...
11 lutego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, podczas którego przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 11 lutego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
11 lutego 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera w sprawie statusu prawnego dzieci cudzoziemców - rezydentów długoterminowych Wspólnot Europejskich - urodzonych i mieszkających w Polsce... więcej...
11 lutego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych, popełnianych na szkodę dziecka, do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu. Zgodnie z... więcej...
11 lutego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, podczas którego przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 11 lutego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 10 lutego 2010 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o przeprowadzenie przez Głównego Inspektora Sanitarnego kontroli higieniczno-sanitarnej w szkołach i placówkach, w których funkcjonują tzw. ustępy zewnętrzne. Marek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 10 lutego 2010 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o przeprowadzenie przez Głównego Inspektora Sanitarnego kontroli higieniczno-sanitarnej w szkołach i placówkach, w których funkcjonują tzw. ustępy zewnętrzne. Marek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 9 lutego 2010 roku w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasło Dnia Bezpiecznego Internetu w tym roku - "Pomyśl, zanim wyślesz" - ma uwrażliwić dzieci i młodzież na kwestie zagrożeń, związanych z zamieszczaniem w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 9 lutego 2010 roku w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasło Dnia Bezpiecznego Internetu w tym roku - "Pomyśl, zanim wyślesz" - ma uwrażliwić dzieci i młodzież na kwestie zagrożeń, związanych z zamieszczaniem w... więcej...
Z wielką satysfakcją przyjmuję fakt, iż władze państwowe postanowiły zawiesić stosowanie niezbyt szczęśliwych zapisów, dotyczących przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - tzw. becikowego. Jak wskazywałem w swoim wystąpieniu do Ministra Pracy i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 2 lutego 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o wprowadzenie definicji pojęcia "matka/ojciec, samotnie wychowujący dziecko" do rozporządzenia, regulującego warunki rekrutacji dzieci do przedszkoli. W... więcej...
Z inicjatywy Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendler od 16 do 18 lutego 2010 roku w Warszawie świętowana będzie setna rocznica urodzin Pani Ireny, niezwykłej bohaterki, która uratowała podczas wojny życie ponad 2500 żydowskich dzieci. Z tej okazji odbędzie się m.in.:... więcej...
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o podjęcie działań na rzecz rodzin i dzieci, doświadczonych negatywnymi skutkami emigracji rodziców (31 grudnia 2008 r.) Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z apelem o podjęcie działań na rzecz rodzin... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 2 lutego 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o wprowadzenie definicji pojęcia "matka/ojciec, samotnie wychowujący dziecko" do rozporządzenia, regulującego warunki rekrutacji dzieci do przedszkoli. W... więcej...
Z inicjatywy Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendler od 16 do 18 lutego 2010 roku w Warszawie świętowana będzie setna rocznica urodzin Pani Ireny, niezwykłej bohaterki, która uratowała podczas wojny życie ponad 2500 żydowskich dzieci. Z tej okazji odbędzie się m.in.:... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 lutego 2010 roku do Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha o zmianę przepisów, która umożliwi żołnierzom zawodowym korzystanie z urlopów ojcowskich. Z podobną prośbą - w sprawie uprawnień funkcjonariuszy policji oraz... więcej...
1 lutego 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości współfinansowania przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z budżetu państwa. Z danych statystycznych wynika, że w Polsce w roku szkolnym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 lutego 2010 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informację na temat stanu prac nad projektem ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Rzecznik wyraził nadzieję, że projektowane... więcej...

Strony