Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 lutego 2010 roku do Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha o zmianę przepisów, która umożliwi żołnierzom zawodowym korzystanie z urlopów ojcowskich. Z podobną prośbą - w sprawie uprawnień funkcjonariuszy policji oraz... więcej...
Z okazji dwudziestej rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dziećmi i młodzieżą z przasnyskich szkół i placówek opiekuńczych. W spotkaniu, które odbyło się 29 stycznia 2010 roku, wziął również udział... więcej...
28 stycznia 2010 roku w Stróżach (małopolskie) Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał statuetkę "Anioł Stróż", przyznawaną przez Radę Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Nagrodę za wszechstronną pomoc dzieciom niepełnosprawnym Marek Michalak otrzymał z... więcej...
28 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przeprowadził wizytację placówek wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Krużlowej Wyżnej i Kamiannej, w woj. małopolskim. 28 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przeprowadził wizytację... więcej...
27 stycznia w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja "Prawa dziecka wobec wyzwań życia codziennego", rozpoczynająca cykl regionalnych spotkań Rzecznika Praw Dziecka pod hasłem "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka".... więcej...
25 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o informacje na temat upowszechniania wśród młodzieży i dorosłych wiedzy o zagrożeniach, wynikających z nadmiernego korzystania z solarium. W odpowiedzi na... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 25 stycznia 2010 roku udział w konferencji prasowej, dotyczącej programu społecznego Stowarzyszenia Wiosna "Akademia Przyszłości". Jest to innowacyjny program edukacyjny, w ramach którego wolontariusze z całej Polski wspierają... więcej...
21 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w imprezie charytatywnej, podczas której prof. Alicja Chybicka oraz Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" zaprezentowali projekt budowy Kliniki "Przylądek Nadziei". W "Przylądku... więcej...
22 stycznia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie którego przemówienie wygłosił Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek podczas pierwszej oficjalnej wizyty w polskim Parlamencie.... więcej...
21 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim biurze zespół "Promyczki Dobra" z Nowego Sącza. Specjalnie na tę okazję młodzi śpiewacy przygotowali koncert kolęd i pastorałek. Zespół dziecięcy "Promyczki Dobra" istnieje od 1991 roku.... więcej...
22 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się Przewodniczącą Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka Mirosławą Katną i Posłanką na Sejm RP Agnieszką Rajewicz-Kozłowską w sprawie uregulowań prawnych dot. prawa dziecka do styczności z... więcej...
22 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z wybitną pisarką i poetką dla dzieci - Wandą Chotomską. Wanda Chotomska przekazała na ręce Rzecznika Praw Dziecka pismo Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Przecieszynie zawierające... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 21 stycznia 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o wskazanie, za jakie konkretnie usługi opiekuńcze, bytowe i wychowawcze przedszkola mogą pobierane opłaty. Do Rzecznika Praw Dziecka docierają sygnały... więcej...
21 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie polepszenia warunków, w jakich leczone są dzieci chore na mukowiscydozę. Rzecznik przedstawił Ministrowi Zdrowia postulaty, przekazane mu przez Polskie... więcej...
21 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza w sprawie finansowania świadczeń pielęgniarki szkolnej w oddziałach specjalnych szkół ogólnodostępnych. Marek Michalak zwrócił się do Prezesa... więcej...
Na zaproszenie Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 20 stycznia 2010 roku udział w uroczystym koncercie z okazji ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2010 - Rokiem Fryderyka Chopina. W roku 2010 przypada... więcej...
Na apel Rzecznika Praw Dziecka o przesyłanie prac, poświęconych 20-ej rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, odpowiedziało niemal 5 tysięcy uczniów! Prace są oceniane przez komisję, powołaną przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Lista nagrodzonych i... więcej...
19 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łazach. W spotkaniu z uczniami - poświęconym działalności Rzecznika oraz umocowania jego urzędu w polskim systemie prawnym - wzięła również udział Wójt... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 18 stycznia 2010 roku z Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirem Broniarzem. Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji w oświacie, w tym problemu dostępu do opieki medycznej w szkołach. Rzecznik Praw Dziecka Marek... więcej...
18 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami stowarzyszeń, prowadzących działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W trakcie spotkania rozmawiano o najczęstszych i najbardziej uciążliwych problemach, z jakimi... więcej...

Strony